Kde je složka .Trash?

108

Používáním Ubuntu 11.10 jsem omylem smazal soubor, který byl přibližně 700 MB. Snažil jsem se ji najít na následujících místech, ale nemohl:

/home/user/.local/share
/home/user/ <-- there was no folder .Trash
/home/user/Desktop/ <-- there was no folder .Trash

Takže, kde to .Trash jít do Ubuntu 11.10 dál? Používám prostředí Gnome.

    
dané Registered User 07.02.2012 05:12

4 odpovědi

160

Adresář koše je pravděpodobně na:

/home/$USER/.local/share/Trash

Pokud jste něco smazali jako root (například odstranili soubor pomocí Nautilus vyvolaného prostřednictvímgksu), je to:

/root/.local/share/Trash

(obecně podle specifikací Freedesktop.org [1] < a href="http://standards.freedesktop.org/basedir-spec/basedir-spec-latest.html"> [2] , adresář "domovské koše" je na adrese$XDG_DATA_HOME/Trash , a$XDG_DATA_HOME zase výchozí na$HOME/.local/share.)

Chcete-li vidět.local ve své domovské složce pomocí Správce souborů, vyberteShow Hidden Files z nabídkyView nebo zadejte Ctrl + H p>

AdresářTrash se nejdříve vytvoří, když uživatel odstraní soubor. V rámciTrash existují tři podadresáře:

  • files, kde jsou smazané soubory uloženy, dokud není koš vyprázdněn
  • info, který ukládá informace o tom, kde byly soubory jednou a kdy byly odstraněny
  • expunged, na které se soubory krátce přesouvají při vyprázdnění koše (mohou však obsahovat některé, které vlastní jiné uživatele z adresářů, které jste odstranili).

Všimněte si, že pomocí příkazurm v terminálu nebo v kombinaci s klávesou Shift + Delete + Delete koše.

    
odpověděl Aibara 07.02.2012 05:32
24

Složka koše se nachází ve složce.local/share/Trash ve vašem domovském adresáři.

Navíc na jiných diskových oddílech nebo na vyměnitelných médiích to bude adresář .Trash- uid , kde uid je uid uživatele, který přesunul položku na koše.

    
odpověděl Eric Carvalho 04.08.2012 05:06
3

Ubuntu 10.10 (jedenirický)

Gnome 3.2.1 Classic

Domovská složka > Go > Odpadkový koš

    
odpověděl user67684 01.06.2012 14:09
0

Prozkoumejte složku a tam se zobrazítrash tlačítko:

    
odpověděl Bhojendra Rauniyar 24.05.2018 11:46