Jak nainstalovat nejnovější Python 2.7.X nebo 3.X na Ubuntu?

158

Chci nainstalovat nejnovější Python tarball na Ubuntu, stažený z Odkazu .

Je to správný způsob instalace?

./configure
make
make install

Pokud ne, jak to udělat?

    
dané mohammads 05.02.2012 13:02

5 odpovědí

185

Nejdříve nainstalujte některé závislosti:

sudo apt-get install build-essential checkinstall
sudo apt-get install libreadline-gplv2-dev libncursesw5-dev libssl-dev libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev

Pak stáhněte pomocí následujícího příkazu:

version=2.7.13
cd ~/Downloads/
wget https://www.python.org/ftp/python/$version/Python-$version.tgz

Extrahujte a přejděte do adresáře:

tar -xvf Python-$version.tgz
cd Python-$version

Nyní nainstalujte pomocí příkazu, který jste právě zkusili, místo toho použijtecheckinstall, aby bylo možné v případě potřeby odinstalovat:

./configure
make
sudo checkinstall

Změňteversion na libovolnou verzi, kterou potřebujete (napříkladversion=2.7.1 neboversion=3.6.0).

    
odpověděl Achu 05.02.2012 13:20
160

Pokud si opravdu nevypalujete touhu je sami sestavit, preferovanou cestou je DeadSnakes PPA a> nainstalovat verze Pythonu, které nejsou standardně zahrnuty:

sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install python2.7

Jsou také k dispozici další verze, napříkladpython2.4 nebopython3.6, atd.

    
odpověděl brousch 05.02.2012 15:40
24

Pokračování v dokumentaci pro nejnovější verze Ubuntu 1 : pro server Ubuntu 16.04.1 je výchozí Python verze 3.5 a Python 2.7 je implicitně instalován ne . Při nové instalaci (všimněte si, že neexistuje ani spouštěcí souborpython):

$ type python3 python2 python 
python3 is /usr/bin/python3
-bash: type: python2: not found
-bash: type: python: not found

$ python3 --version 
Python 3.5.2

$ python --version 
The program 'python' can be found in the following packages:
 * python-minimal
 * python3
Try: sudo apt install <selected package>

Poznámka: Předtím, než budete pokračovat, pravděpodobně budete chtít udělat rychlésudo apt-get update,sudo apt-get upgrade asudo apt-get dist-upgrade (prosím upozornte přesně na to, co tyto příkazy skutečně dělají, předpokládám novou instalaci zde. )

Instalace pythonu 2.7 je stejně snadná jako:

$ sudo apt-get install python2.7

Počáteční výstup instalace pythonu 2.7 je následující:

$ sudo apt-get install python2.7
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
 libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib python2.7-minimal
Suggested packages:
 python2.7-doc binutils binfmt-support
The following NEW packages will be installed:
 libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib python2.7 python2.7-minimal
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 3,735 kB of archives.
After this operation, 15.8 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
...etc, etc...

Po instalaci pythonu 2.7,

$ type python3 python2.7 python3.5 python2 python
python3 is /usr/bin/python3
python2.7 is /usr/bin/python2.7
python3.5 is /usr/bin/python3.5
bash: type: python2: not found
bash: type: python: not found

Ale stále je problém, protože ještě nemůžete nainstalovat moduly PyPI pomocípip - např. pokud chcete notebook Jupyter nebo nejnovější scipy nebo numpy (etc), budete chtít nainstalovat% co_kde % a pakpip ty, a přesto se obrátí napip install pro instalaci potřebných závislostí system , jako jsou knihovny grafických knihoven nebo jádrových systémů.

$ type pip3 pip2 pip
bash: type: pip3: not found
bash: type: pip2: not found
bash: type: pip: not found

$ python3 -m pip --version 
/usr/bin/python3: No module named pip

Takže k instalaci pipu, je to stejně snadné jakoapt-get:

$ sudo apt-cache search -n pip | egrep '^python[0-9]*-pip'
python-pip - alternative Python package installer
python-pip-whl - alternative Python package installer
python3-pip - alternative Python package installer - Python 3 version of the package

Pro Python 2.7sudo apt-get install python-pip apython-pip pro Python 3pip budete potřebovatpython3-pip. Instalace přespip si jistě nainstaluje požadované závislosti; např. zde je výstup pro instalaci pip2:

$ sudo apt-get install python-pip
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
 binutils build-essential dpkg-dev fakeroot g++ g++-5 gcc gcc-5 libalgorithm-diff-perl
 libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libasan2 libatomic1 libc-dev-bin libc6-dev
 libcc1-0 libcilkrts5 libdpkg-perl libexpat1-dev libfakeroot libfile-fcntllock-perl libgcc-5-dev
 libgomp1 libitm1 liblsan0 libmpx0 libpython-all-dev libpython-dev libpython-stdlib libpython2.7
 libpython2.7-dev libquadmath0 libstdc++-5-dev libtsan0 libubsan0 linux-libc-dev make
 manpages-dev python python-all python-all-dev python-dev python-minimal python-pip-whl
 python-pkg-resources python-setuptools python-wheel python2.7-dev
Suggested packages:
 binutils-doc debian-keyring g++-multilib g++-5-multilib gcc-5-doc libstdc++6-5-dbg gcc-multilib
 autoconf automake libtool flex bison gdb gcc-doc gcc-5-multilib gcc-5-locales libgcc1-dbg
 libgomp1-dbg libitm1-dbg libatomic1-dbg libasan2-dbg liblsan0-dbg libtsan0-dbg libubsan0-dbg
 libcilkrts5-dbg libmpx0-dbg libquadmath0-dbg glibc-doc libstdc++-5-doc make-doc python-doc
 python-tk python-setuptools-doc
The following NEW packages will be installed:
 binutils build-essential dpkg-dev fakeroot g++ g++-5 gcc gcc-5 libalgorithm-diff-perl
 libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libasan2 libatomic1 libc-dev-bin libc6-dev
 libcc1-0 libcilkrts5 libdpkg-perl libexpat1-dev libfakeroot libfile-fcntllock-perl libgcc-5-dev
 libgomp1 libitm1 liblsan0 libmpx0 libpython-all-dev libpython-dev libpython-stdlib libpython2.7
 libpython2.7-dev libquadmath0 libstdc++-5-dev libtsan0 libubsan0 linux-libc-dev make
 manpages-dev python python-all python-all-dev python-dev python-minimal python-pip
 python-pip-whl python-pkg-resources python-setuptools python-wheel python2.7-dev
0 upgraded, 49 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 61.1 MB of archives.
After this operation, 169 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
...etc...

Za to se stává zajímavá věc: nyní máte "standardní" (a PEP doporučeno)apt-get apython2 (což jsou jen symlinky pro python 2.7 a python 3.5):

$ type python3 python2 python python2.7 python3.5 
python3 is /usr/bin/python3
python2 is /usr/bin/python2
python is /usr/bin/python
python2.7 is /usr/bin/python2.7
python3.5 is /usr/bin/python3.5

Budete také chtít:python3; před instalací máte:

$ type pip pip2 pip3
pip is /usr/bin/pip
pip2 is /usr/bin/pip2
-bash: type: pip3: not found

$ python2 -m pip --version 
pip 8.1.1 from /usr/lib/python2.7/dist-packages (python 2.7)

$ python3 -m pip --version 
/usr/bin/python3: No module named pip

Po instalacisudo apt-get install python3-pip,

$ sudo apt-get install python3-pip
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
 libpython3-dev libpython3.5-dev python3-dev python3-setuptools python3-wheel python3.5-dev
Suggested packages:
 python-setuptools-doc
The following NEW packages will be installed:
 libpython3-dev libpython3.5-dev python3-dev python3-pip python3-setuptools python3-wheel python3.5-dev
0 upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 38.0 MB of archives.
After this operation, 55.2 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] 
...etc...

Výsledné verze:

$ type python python2 python3 pip pip2 pip3
python is /usr/bin/python
python2 is hashed (/usr/bin/python2)
python3 is hashed (/usr/bin/python3)
pip is /usr/bin/pip
pip2 is /usr/bin/pip2
pip3 is /usr/bin/pip3

$ pip --version 
pip 8.1.1 from /usr/lib/python2.7/dist-packages (python 2.7)

$ pip3 --version 
pip 8.1.1 from /usr/lib/python3/dist-packages (python 3.5)

$ python2 -m pip --version 
pip 8.1.1 from /usr/lib/python2.7/dist-packages (python 2.7)

$ python3 -m pip --version 
pip 8.1.1 from /usr/lib/python3/dist-packages (python 3.5)

A ještě předtím, než můžete jít a začít instalovat všechny své oblíbené pythonové moduly PyPI: pravděpodobně budete muset upgradovat samotný pip (pip2 a pip3 samostatně, také nezáleží na tom, jestlipip3 je vyvolané prostřednictvím spustitelných souborůpip nebo spustitelných souborůpython, skutečné upgrady jsou uloženy vpip):

$ sudo -H python2 -m pip install --upgrade pip
...
$ sudo -H python3 -m pip install --upgrade pip
...

Nyní můžete spustit buď samostatnou/usr/lib nebo verzi sdruženou vpip (přespython).

[1] Historický rekapitulace: starší Ubuntu měl pouze Python 2.6, takže všechny různé metody pro instalaci Pythonu 2.7+. Později po přidání Pythonu 2.7 do veřejných úložišť jsme měli stále stejnou výzvu k instalaci nejnovějšího Pythonu 2.7 s nejnovějšími opravami, které byly (příliš) často nezbytné. Dnešní situace je mnohem lepší / jednodušší: současný Python 2.7 & 3.5 (v podstatě jen dvě verze platformy Pythonu, o které se lidé starají), které jsou nyní v repo operacích, jsou velmi stabilní, takže se nyní musíme opravdu jen bát instalace nejnovějších modulů pythonu python . Takže nyní "nejnovější verze problému Pythonu" přesunula částečně z operačního systému OS & python -m pip {command} a do PyPI & apt.)

    
odpověděl michael 29.09.2016 10:50
11

12.04

Pokud dodržujete odpověď Achu , pak by měl být výrazlibread5-dev změněn nalibreadline-gplv2-dev. Takže úplný příkaz bude:

sudo apt-get install libreadline-gplv2-dev libncursesw5-dev libssl-dev libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev
    
odpověděl ThatGuy 26.07.2012 16:37
3

Můžete také stáhnout a nainstalovat pomocí pyenv

#Install Pyenv
git clone https://github.com/pyenv/pyenv.git ~/.pyenv
export PATH=~/.pyenv/bin:/usr/local/hadoop/bin/:$PATH
echo 'export PYENV_ROOT="~/.pyenv"' >> ~/.bash_profile
echo 'export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"' >> ~/.bash_profile
echo 'eval "$(pyenv init -)"' >> ~/.bash_profile

#Install Python
pyenv install 2.7.8
pyenv global 2.7.8

pyenv install 3.4.5
pyenv global 3.4.5
    
odpověděl Whispered 30.03.2017 09:38