Jak mohu zjistit, jaký ovladač videa se používá v mém systému?

164

Chtěl bych zkusit jiný ovladač pro zobrazení videa, ale nejsem si jistý, který z nich právě používám.

Jaký je jednoduchý způsob, jak zjistit, jaký ovladač používá můj systém v současné době?

    
dané belacqua 25.01.2011 17:52

6 odpovědí

151

Spusťtelshw -c video a vyhledejte řádek s "konfigurací". Načtený ovladač má předponu "driver=". Příklad výstupu:

 *-display
    description: VGA compatible controller
    product: Core Processor Integrated Graphics Controller
    vendor: Intel Corporation
    physical id: 2
    bus info: pci@0000:00:02.0
    version: 02
    width: 64 bits
    clock: 33MHz
    capabilities: vga_controller bus_master cap_list rom
    configuration: driver=i915 latency=0
    resources: irq:45 memory:fd000000-fd3fffff memory:d0000000-dfffffff ioport:1800(size=8)

Chcete-li získat více informací o načteném ovladači, spusťte modinfo . Výstupmodinfo i915:

filename:    /lib/modules/2.6.35-24-generic/kernel/drivers/gpu/drm/i915/i915.ko
license:    GPL and additional rights
description:  Intel Graphics
author:     Tungsten Graphics, Inc.
license:    GPL and additional rights
... stripped information for saving space ...
depends:    drm,drm_kms_helper,video,intel-agp,i2c-algo-bit
vermagic:    2.6.35-24-generic SMP mod_unload modversions 

Všimněte si, žemodinfo pracuje na jménech souborů a aliasích, ne na jménech modulů. Většina modulů bude mít stejný název pro název modulu a název souboru, ale existují výjimky. Jeden z nich jenvidia.

Dalším způsobem, jak tyto příkazy používat k zobrazení názvu souboru ovladače, bude:

modinfo -F filename 'lshw -c video | awk '/configuration: driver/{print }' | cut -d= -f2'

Při načtení příkazlsmod zobrazí modulnvidia jako načtený. modinfo nvidia bude chybět. Proč? Protože neexistuje žádný modul nazvaný "nvidia", je to jen alias. Chcete-li vyřešit alias, můžete použítmodprobe --resolve-alias nvidia. Nebo dostat celý modinfo do jednoho příkazu:

modinfo $(modprobe --resolve-alias nvidia)
    
odpověděl Lekensteyn 25.01.2011 18:02
76

Chcete-li zobrazit aktuálně používaný ovladač jádra vga, použijte následující příkaz:

lspci -nnk | grep -i vga -A3 | grep 'in use'

Příklad výstupu pro grafickou kartu ATI / AMD:

 • Pokud se používá ovladač Radeon s otevřeným zdrojovým kódem:

  Kernel driver in use: radeon
  
 • pokud je použit vlastní Fglrx ovladač:

  Kernel driver in use: fglrx_pci
  

Kompletní výstup slspci -nnk | grep -i vga -A3

01:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Mobility Radeon HD 2400 [1002:94c9]
  Subsystem: Toshiba America Info Systems Device [1179:ff00]
  Kernel driver in use: fglrx_pci
  Kernel modules: fglrx, radeon

Dostupné moduly jádra můžete vidět slspci -nnk | grep -i vga -A3 | grep 'Kernel modules':

Kernel modules: fglrx, radeon

Poznámka: V každém případě to nefunguje!

Pro grafický adaptér SAS 65x / M650 / 740 PCI / AGP VGA není k dispozici řádek ovladače "Kernel in use":

lspci -nnk | grep -i vga -A2
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: Silicon Integrated Systems [SiS] 65x/M650/740 PCI/AGP VGA Display Adapter [1039:6325]
  Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:1612]
  Kernel modules: sisfb

a dostupný modul kernelsisfb není načteným ovladačem, protoželsmod | grep sisfb nemá výstup (sisfb je na černé listině). V tomto případě také sudo lshw -c video | grep Konfiguration nefunguje. Výstup je:

  Konfiguration: latency=0

bez informací o ovladači.

    
odpověděl BuZZ-dEE 14.02.2013 02:57
2

Pokusil jsem se bez úspěchu mnoha způsoby, ale to fungovalo na mě (Ubuntu 12.10):

/usr/lib/nux/unity_support_test --print

Jedním z důvodů je, že mám kartu Nvidia Optimus a dělá to těžší, takže jsem před příkazem přidaloptirun.

    
odpověděl yksikerta 25.01.2013 16:59
1

Nejlepší informace, které jsem dosud viděl, je vnouveau wiki. Může také pomoci s non-nvidia kartami: Odkaz

Toto jexrandr --listproviders asudo cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch. Mnoho dalších užitečných informací o tom, jak řídit výkon, výstupy a vykládky atd.

    
odpověděl akostadinov 11.01.2017 16:55
0

Otevřete terminál a zadejte:

sudo apt-get install sysinfo

Jedná se o šikovný malý program, který vám může říct vše, co potřebujete vědět o svém počítači.

    
odpověděl LinuxPCplus 25.01.2013 17:02
0

hwinfo --gfxcard

Vyhledejte řádek začínající "Driver:" Možná budete muset nejprve nainstalovat balíček hwinfo.

    
odpověděl jarno 22.07.2018 07:46