Jak stahovat MP3 skladbu z YouTube videa

192

Existuje několik témat typu Q & A, které vysvětlují, jak stahovat videa YouTube pomocí terminálu.

Chtěl bych se také dozvědět, jak extrahovat zvukové stopy videa jako soubory MP3 - a to i pomocí terminálu.

Odpovědi, které stručně vysvětlují, jak používatyoutube-dl nebo jiné podobné nástroje, než vysvětlíte, jak extrahovat MP3 by bylo ideální pro to, aby byly všechny informace na jednom místě - ačkoli tento aspekt byl pokryt jinými příspěvky.

    
dané siraj 21.08.2012 11:44

2 odpovědi

350

Můžete si také stáhnout mp3 přímo z youtube bez konverze pomocí ffmpeg

youtube-dl --extract-audio --audio-format mp3 <video URL>

Z online nápovědy:

-x, --extract-audio    convert video files to audio-only files (requires
              ffmpeg or avconv and ffprobe or avprobe)

Mějte na paměti, že youtube-dl implicitně používáte avconv, proto byste měli zvážit specifikaci buď avconv nebo FFmpeg na příkazovém řádku. Z online nápovědy:

--prefer-avconv         Prefer avconv over ffmpeg for running the
                 postprocessors (default)
--prefer-ffmpeg         Prefer ffmpeg over avconv for running the
                 postprocessors

Další možnosti pro uchování původního videa, úpravu přenosové rychlosti nebo kvality zvuku a několik dalších lze vidět při pohledu nayoutube-dl -h.

    
odpověděl uniquerockrz 22.08.2012 15:13
42

Stahování z YouTube

Nainstalujte youtube-dl z oficiálního úložiště v Ubuntu:

sudo apt-get install youtube-dl

Chcete-li stáhnout video, proveďte následující:

youtube-dl <url>

Např.

youtube-dl http://www.youtube.com/watch?v=_z-hEyVQDRA

Můžete také zadat další možnosti

-b      Best quality
-m      Mobile version
-d      High Definition
-g      Don’t download, just show the url
-c      Resume download of a video which was interrupted before
-w      Don’t overwrite existing file

Pro kompletní seznam přepínačů spusťteman youtube-dl v terminálu.

Informace z Odkaz

Převod do mp3

Nyní nainstalujte ffmpeg z oficiálního repo.

sudo apt-get install ffmpeg

Nyní se podívejme na to, že se soubor flv načte z YouTube pomocí zadání

ls *flv

Zobrazí se seznam všech flv souborů, které máte. Co byste měli vidět, je soubor flv se stejným názvem jako součást 'v' stažené adresy URL youtube.

Např. pokud jste stáhlihttp://www.youtube.com/watch?v=_z-hEyVQDRA, měli byste mít soubor s názvem_z-hEyVQDRA.flv

Dále je třeba zkopírovat název souboru a poté jej zkopírovat do příkazu ffmpg jako

ffmpeg -i <file name>.flv -acodec libmp3lame <song name>.mp3

Takže pro tento příklad byste zadali

ffmpeg -i _z-hEyVQDRA.flv -acodec libmp3lame MasterOfPuppets.mp3

Po úspěšném dokončení bude nyní mít soubor mp3, který jste následovali.

Poznámka Chcete-li vyčistit, můžete napsatrm _z-hEyVQDRA.flv, abyste se zbavili souboru flv, který už nepotřebujete.

Informace z Odkaz

    
odpověděl Jacob Tomlinson 21.08.2012 11:49