Jak mohu nainstalovat jinou verzi Pythonu pomocí programu apt-get?

103

Jak mohu nainstalovat jinou verzi Pythonu pomocí příkazu apt-get?

Samozřejmě si uvědomuji, že můžu instalovat pomocí zdrojové tarové koule, nicméně raději bych nechtěl instalovat ze zdroje a namísto toho používat správce balíčků, protože to je to, co je tam pro. Určitě někde spolehlivě buduje .deb soubory pro nejnovější vydání Pythonu (proč python.org není mimo mne), které mohu odkazovat.

Co je třeba udělat, abych je odkazoval a jaké problémy by mohly způsobit při inovaci na další verzi?

Pokud neexistuje žádný způsob, jak budovat ze zdroje, existuje nějaký (pseudo) balík, který můžu nainstalovat, který poskytne všechny potřebné závislosti bez nutnosti najít a nainstalovat každý jednotlivě? Takže to nemám:

The necessary bits to build these optional modules were not found:
_bz2         _curses        _curses_panel   
_dbm         _gdbm         _lzma       
_sqlite3       _ssl         _tkinter      
readline       zlib 
    
dané harry 08.10.2015 08:06

8 odpovědí

141

Felix Krull provozuje PPA v podstatě jakoukoli verzi Pythonu (vážně, existuje 2.3.7 pro živé ...) pro mnoho vydání Ubuntu na Odkaz .

Proveďte obvyklé:

sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install python3.5

Nepřepíše existujícípython3.4, který je stále propojen jakopython3.

NEVYMĚŇTE symbolický odkaz! Existuje zřejmě mnoho funkcí systému, které nefungují správně s python3.5.

Zkoušel jsem to a poté jsem nemohl otevřít terminál, software updater, ...

cd /usr/bin
sudo rm python3

Upgrade na Wily přizpůsobí meta-balíčekpython3 na bod% ​​co_kde%. Neočekávám žádné zlomení, ale v tomto okamžiku už není zapotřebí zahraniční repozitář. Abyste byli opravdu v bezpečí, můžete vyčistit PPA před provedením upgradu.

    
odpověděl Nephente 08.10.2015 08:34
32

Tento odkaz na YouTube mi pomohl k jeho instalaci.

Kroky jsou:

sudo apt-get install libssl-dev openssl
wget https://www.python.org/ftp/python/3.5.0/Python-3.5.0.tgz
tar xzvf Python-3.5.0.tgz
cd Python-3.5.0
./configure
make
sudo make install

Zkontrolujte, zda je nainstalován python, typpython3.5 else:

sudo ln -fs /opt/Python-3.5.0/Python /usr/bin/python3.5
    
odpověděl joydeep bhattacharjee 31.01.2016 06:33
9

Postupujte podle následujících kroků (testování):

Krok 1 - Instalace požadovaných balíčků

Před instalací nainstalujte předpoklady pro Python pomocí následujícího příkazu:

sudo apt-get install build-essential checkinstall
sudo apt-get install libreadline-gplv2-dev libncursesw5-dev libssl-dev libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev

Krok 2 - Stáhnout Python 3.5.2

Stáhněte si Python pomocí následujícího příkazu z oficiálního webu python. Můžete také stáhnout nejnovější verzi namísto uvedeného níže.

cd /usr/src
sudo wget https://www.python.org/ftp/python/3.5.2/Python-3.5.2.tgz

Nyní stahujte stažený balíček.

sudo tar xzf Python-3.5.2.tgz

Krok 3 - Kompilace zdroje Pythonu

Použijte pod sadu příkazů ke kompilaci zdrojového kódu pythonu v systému pomocí altinstall.

cd Python-3.5.2
sudo ./configure
sudo make altinstall

make altinstall se používá k zabránění nahrazení výchozího binárního souboru pythonu/usr/bin/python.

Krok 4 - Zkontrolujte verzi Pythonu

Zkontrolujte nejnovější verzi pythonu nainstalovanou pomocí příkazu below.

$ python3.5 -V

Python 3.5.2

Zdroj .

    
odpověděl Bilal 08.03.2017 17:47
6

Pokud můžu říct, alespoň v kontejneru doku, může být definitivněapt-get python 3.

Nejdříve jsem narazil do kontejneru ubuntu s kontejnerem:

docker run -it --rm ubuntu:latest bash

a z nějakého důvodu potřeboval aktualizovat některé věci ubuntu, takže jsem (uvnitř kontejneru):

apt-get update && apt-get install -y build-essential git libjpeg-dev

a pak jsem jednoduše nainstaloval python3 a zdá se mi, že má automaticky python 3.5:

apt-get install python3
apt-get install python3-pip

a otestujte, zda má pip pipeline něco stáhnout:

pip3 install tensorflow

Zdá se, že vše funguje dobře pro mě.

Důležitá poznámka: Zdá se, že pokud jste již nainstalovali python 3.4, pakapt-get install python3 nefunguje, protože to říká, že už máte. Zdá se mi, že to byl jeden z mých problémů, protože jsem začínal od dokovacího snímku z tensorflow (zejménagcr.io/tensorflow/tensorflow:latest-devel-py3) a něco v tomto obrázku (předpokládám, že už mají python 3.4, ale to by mohlo něco jiného) nedovolil abych aktualizoval svůj python, aby získal python 3.5.

úvěr: objevil jsem to, když jsem se zeptal na následující: Odkaz

Poznámka: lze také jednoduše nainstalovat Anacondu. Pro příklad docker lze udělat:

docker pull continuumio/anaconda3
docker run -i -t continuumio/anaconda3 /bin/bash

z oficiálních stránek: Odkaz

Toto řešení nainstaluje python 3.6, ale jsem si jistý, že pokud se na to podíváte, můžete získat python 3.5, pokud to je to, co chcete.

Poznámka: Pravděpodobně byste pravděpodobně měli používat virtuální prostředí, jako je například virtuální env nebo conda / anaconda, pokud však nepoužíváte dokovací stanici. Jen chtěl připomenout lidem.

    
odpověděl Charlie Parker 09.02.2017 20:56
2

Existuje celá řada novějších distribucí pythonu, které lze nainstalovat pomocí apt-get uvedeného v Balíky Ubuntu

Jako příklad jsou nyní k dispozici následující verze:

python2.7

python3.2

python3.4

python3.5

python3.6

Dostupnost se liší v závislosti na uvolnění Ubuntu. Například 3.5 je k dispozici pro Xenial, Yakkety a Zesty a 3.6 je k dispozici pro Yakkety a Zesty, ale musíte povolit Universe repository pokud není umožněn jejich získání přes apt-get. Chcete-li zkontrolovat dostupnost vaší verze Ubuntu, podívejte se na výše uvedené odkazy.

Rychlý pohled naznačuje, že tato odpověď je stále platná, protože PPA má 3.6 dokonce i pro Trusty.

    
odpověděl Elder Geek 14.02.2017 00:24
0

Místo instalace verzí pythonu pomocí programu apt-get bychom chtěli použít virtuální prostředí.

Použití virtuálních prostředí, najdete zde , je dobrá praxe pro vývoj s pythonem. Umožňují vám izolovat prostředí pythonu od instalovaných verzí pythonu.

Navíc nemusíte mít přístup sudo při instalaci libovolné knihovny (přes pip, atd.).

    
odpověděl devrimbaris 21.06.2016 08:20
0

Conda je aktivně aktualizován a dovoluje vám nainstalovat více verzí pythonu do spravovaných serverů, aniž byste museli sami nastavit vše. Problémy s binárními prodlužovacími cestami mohly být vyřešeny v řadě řetězců, které Anaconda řídí závislosti / pip řetězce, které používá.

    
odpověděl RobotHumans 10.02.2017 20:55
-1

V Ubuntu 16.04.1 LTS máte již python 2 (python) a python3 již nainstalován.

Chcete-li aktualizovat téma na nejnovější verzi , můžete postupovat následovně:

1- Aktualizujte seznam balíčků a upgradujte veškerý systémový software na nejnovější dostupnou verzi

sudo apt update && sudo apt -y upgrade


2 nainstalujte python-pip a python3-pip (alternativní instalační balíček Pythonu) z úložišť Ubuntu

sudo apt install python-pip
sudo apt install python3-pip

2 '- zkontrolujte vesiony

pip -V; pip3 -V


3 - upgrade pip (doporučený nástroj PyPA pro instalaci balíčků Pythonu ) na poslední verzi v PyPI (index balíčku Pythonu)

sudo -H pip3 install --upgrade pip 
sudo -H pip install --upgrade pip

3 '- zkontrolujte vesiony

pip -V; pip3 -V

Měli byste získat výstup podobný:

pip 9.0.1 from /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (python 2.7)
pip 9.0.1 from /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (python 3.5)


4 - (volitelně) Chcete-li použít jeden subversion pythonu pro jeden projekt / aplikaci a zachovat oddělené závislosti, které vyžadují různé projekty. musíte nainstalovat Virtualenv

[sudo -H] pip install virtualenv
    
odpověděl yaitloutou 12.02.2017 23:04