Jak mohu poskytnout uživatelské jméno a heslo pro wget?

126

Pokusil (a) jsem se připojit k serveru prostřednictvím wget:

wget http://<user>:<pass>@serveradress

Ale wget odpoví: neplatný port

Vím, že server přijímá příchozí provoz na portu 80. Jak mohu tento problém vyřešit?

    
dané pschmidt 05.03.2011 03:54

3 odpovědi

151

Wget interpretuje<pass>@serveraddress jako port. Chcete-li zadat uživatelské jméno a heslo, použijte přepínače--user a--password:

wget --user user --password pass http://example.com/

Z man wget :

  

--user=user

     

--password=password

     

Zadejte uživatelské jméno uživatele a heslo heslo pro načtení souboru FTP i HTTP. Tyto parametry lze pomocí příkazu   Možnosti--ftp-user a--ftp-password pro připojení FTP a volby--http-user a--http-password pro připojení HTTP.

    
odpověděl Lekensteyn 05.03.2011 09:51
82

Máte 3 možnosti a zde nejsou v žádném konkrétním pořádku, než pocity:

1 / Heslo je viditelné pro každého (pomocí příkazuhistory)

me@machine:~$ wget --user=remote_user --password=SECRET ftp://ftp.example.com/file.ext

Heslo bude také viditelné v ps, horní, htop a podobně.

2 / Heslo je viditelné pro každého, kdo hledá za vašimi rameny

me@machine:~$  wget --user=remote_user --password=SECRET ftp://ftp.example.com/file.ext

Všimněte si bílého místa před příkazem, zabraňuje jeho uložení do historie

Heslo bude také viditelné v ps, horní, htop a podobně.

3 / Heslo není viditelné nikomu včetně vás

me@machine:~$ wget --user=remote_user --ask-password ftp://ftp.example.com/file.ext
Password for user 'remote_user': [SECRET (not visible)]
    
odpověděl Nabil Kadimi 04.01.2014 12:17
0

Příkaz mohl použít--http-user a--http-password namísto--user a--password. V případě požadavkuftp jsou možnosti--ftp-user a--ftp-password.

    
odpověděl Mradul 15.06.2017 11:05