Jak mohu přistupovat k Apache (na hostu VirtualBox) z hostitele?

133

Instaloval jsem Apache na Ubuntu VM. Když půjdu do hostu a načte Firefox, vidím, že Apache funguje dobře, když se procházím do localhost.

Chtěl bych přistupovat na stejnou stránku prostřednictvím hostitele. Snažil jsem se použít adresu IP hosta, ale nic nepřichází.

V ideálním případě bych rád nastavil můj Windows 7 (host) požadovathttp://guestserver.com serveru Apache na hostu. Jak to mohu udělat?

    
dané urok93 07.07.2011 12:27

9 odpovědí

146

Pokud potřebujete další stroje ve fyzické síti, abyste mohli dostat vaše VM (nebo pokud VM potřebuje přístup k Internetu), použijte přemostěné sítě. V opačném případě se držte sítě pouze pro hostitele.

 1. Zastavte VM a otevřete jeho nastavení v manažeru VirtualBox (OSE)
 2. Přejděte na kartu Síť
 3. Zvolte síťový režim dle vlastního výběru (přemostění sítě nebo hostitel) (v příkladu níže používám pouze host)

  Chcete-li použít přemostěné sítě, musíte zvolit správný síťový adaptér na adrese Name . Pro drátové připojení byste vybrali něco nazvanéhoeth0. Bezdrátová připojení se obvykle označují jakowlan0 (čísla se mohou lišit)

 4. Uložte nastavení
 5. Spusťte aplikaci Ubuntu VM
 6. Když se nahoru, můžete shromažďovat adresu IP spuštěním:

  ifconfig | grep addr
  

  V níže uvedeném výstupu je192.168.56.101 adresa IP, která může být použita ve vašem hostitelském systému Win7 pro přístup k vašemu VM:

  eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:70:27:fe 
     inet addr:192.168.56.101 Bcast:192.168.56.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe7b:25fe/64 Scope:Link
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
  
 7. Ve vašem hostitelském systému Windows upravteC:\Windows\System32\drivers\etc\hosts jako správce a přidejte řádek:

  192.168.56.101  guestserver.com
  

  Pokud máte hostitelský systém Ubuntu, upravte/etc/hosts pomocísudo nano /etc/hosts

 8. Zisk!
odpověděl Lekensteyn 07.07.2011 12:58
12

V mém případě mám směrovač přiřazující statickou IP adresu k mému hostitelskému počítači.

 1. Nastavte síťový adaptér jako Bridge:

  Nastavení > Síť > Adaptér 1 ( Povolit síťový adaptér ) > Připojeno k: ( Bridge adaptéru ) > OK

 2. Spusťte virtuální stroj > Přihlaste se

 3. Změňte IP VirtualMachine z dynamické na statickou

  sudo nano / etc / síť / rozhraní

 4. V části Primární síťové rozhraní změňte slovo dhcp na statický a zadejte novou statickou IP adresu nebo poznámku a přidá novou

:

#iface eth0 inet dhcp
iface eth0 inet static
    address 192.168.10.110
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.10.1
    network 192.168.10.0
    broadcast 192.168.10.255

Všimněte si, že můj směrovač pracuje xxx.xxx. 10 .x a vaše může být xxx.xxx. 0 .x nebo xxx.xxx. 1 .x nebo něco jiného.

Po provedení tohoto kroku můžete mít připojení k internetu v hostitelském i hostujícím počítači a zadejte statickou adresu IP ve webovém prohlížeči, abyste si ověřili server Apache.

    
odpověděl Nuc134rB0t 30.06.2012 01:04
7

Místo toho, abyste se snažili nastavit adaptéry na síťový adaptér Bridged nebo Host Only Only, můžete zkusit přesměrování portů pod porty Firewall / Other s tím, že váš port není nastaven na připojení tcp a udp.

    
odpověděl sp123 03.10.2014 17:27
4

Přijímaná odpověď nefungovala pro mě (instaloval jsem virutalbox uvnitř ubuntu 12.04 LTS a uvnitř virtuální boxy jsem instaloval ubuntu 14.04 LTS server). Právě jsem vyměnil nastavení sítě pro adaptér 1 a adaptér 2, tj. Nastavení Adapter1 pro "síťovou síť" a adaptér2 pro "NAT" a začal fungovat.

    
odpověděl Gaurav Pandey 22.06.2014 12:34
3

Pokud se nemůžete připojit přes ip, pravděpodobně nebudete mít úspěch s dns jmény na výchozí instalaci apache.

zkontrolujte síťové nastavení virtuálního hostitele, vždy jsem ho putt k přemostění, aby mohly být přístupné po celé síti.

    
odpověděl PvdL 07.07.2011 12:47
2

V přemostěném režimu, pokud váš hostitel používá statickou adresu IP, měli byste ručně konfigurovat IP hosta ve stejném rozsahu s hostitelskou IP. V opačném případě nebude host automaticky přidělován s platnou adresou IP. HTH.

    
odpověděl platinor 08.02.2012 06:47
2

Pokud potřebujete pouze konkrétní port (řekněte, pokud používáte webovou aplikaci, jako je Jetty nebo Tomcat) stačí:

Nastavení - > Síť - > Nastavte jeden z adaptérů jako NAT - > Stiskněte tlačítko 'Port forwarding' - > Nastavte příslušný hostitelský a hostující port.

Jakmile uložíte, můžete z lokálního počítače přejít na localhost: hostport a bude přesměrován na příslušný port virtuálního pole a budete hotovi.

    
odpověděl StationaryTraveller 01.08.2017 14:25
1

Lekensteynova odpověď je správná. Pokud jste však v podnikovém prostředí, pravděpodobně budete muset server proxy zakázat pro adresu vašeho hosta. Pokud například používáte prohlížeč Mozilla Firefox na hostitelském počítači a pokoušíte se získat přístup k hostu 192.168.56.101/, musíte přejít na nástroj Tools- > Options- > Advanced- > Network- & gt Settings a použijte "No Proxy" nebo "No Proxy For -> 192.168.56.101".

    
odpověděl SpaceRook 27.11.2012 03:00
1

Pokud potřebujete získat přístup k hostu, který má kvůli použití DHCP jinou adresu IP, navrhuji přístup přes jeho název hostitele. Přístup přes název hostitele, pokud je hostitel Windows, může vyžadovat další nástroj.

Následující text byl zkopírován z mé vlastní odpovědi na adrese superuser.com. :

Doporučuji, abyste tuto opravu použili DNS vícesměrového vysílání .

Ve výchozím nastavení používá Ubuntu Avahi .

Hostský systém Windows potřebuje klienta Avahi, aby objevil další služby Avahi. Pokud váš hostitel již používá nějaký software společnosti Apple, pravděpodobně je to již prostřednictvím služby Bonjour. Pokud však ještě není nainstalována, je k dispozici ke stažení zde malá verze Bonjour: Bonjour Print Services . Po instalaci byste měli mít přístup k vašemu hostu prostřednictvím .local.

Poznámka: Zdá se, že systém mDNS používá implicitně .local postfix. Pokud je vaše jméno hostitele "dev.myapp.com", skutečný název hostitele bude "dev.myapp.com.local".

    
odpověděl Spiralis 29.01.2013 23:45