Moje bezdrátové / WiFi připojení nefunguje. Jaké informace jsou potřebné k diagnostice problému?

91

Vaše situace

 • Úspěšně jste nainstalovali Ubuntu.
 • Právě jste stáhli a spustili živé médium Ubuntu.

  Nejnovější verze LTS (viz také HWE ) nebo nejnovější verze, která není LTS. Podívejte se na seznam Ubuntu verze , které jsou aktuálně podporovány.)

 • Upgradovali jste instalaci Ubuntu na nejnovější vydání, které vám nabídla aktualizace softwaru. Bezdrátová síť fungovala dříve, ale nyní není na nové verzi.

 • Můžete přenést stávající instalaci Ubuntu na nový hardware.

Váš problém

 • Bezdrátová síť vašeho notebooku nebo počítače nefunguje. Pokusili jste se vypnout a zapnout bezdrátové vypnutí a pokusili jste se několikrát restartovat, ale nevidíte žádné přístupové body WiFi.
 • Vidíte bezdrátový přístupový bod, ale nemůžete vytvořit spojení.
 • Chcete problém analyzovat, ale nevíte, kde začít a jaké informace můžete poskytnout.

Tato otázka a odpověď byla napsána, aby poskytla lidem bezdrátový skript, který bude ve většině případů poskytovat informace potřebné k diagnostice problémů s bezdrátovým připojením.

Související dotazy

dané Wild Man 23.02.2014 18:36

3 odpovědi

72

Bezdrátový informační skript

Nejjednodušší a nejkomplexnější způsob shromažďování informací pro diagnostiku problémů s bezdrátovým připojením je spuštění bezdrátového informačního skriptu , který jsme vytvořili na fórech Ubuntu shromažďovat všechny nejběžnější informace potřebné při maskování všech citlivých údajů .

Otevřete terminál s klávesami Ctrl + Alt + T a spusťte tyto příkazy:

wget -N -t 5 -T 10 https://github.com/UbuntuForums/wireless-info/raw/master/wireless-info &&
 chmod +x wireless-info &&
 ./wireless-info

Tím se vytvoří soubor "wireless-info.txt" v místě, ze kterého je spuštěn a v závislosti na jeho velikosti další archiv nazvaný "wireless-info.tar.gz". Citlivé informace, jako jsou MAC adresy a klávesy WPA / WEP, jsou maskovány automaticky.

Pokud se nemůžete připojit k internetu s postiženým systémem, včetně kabelového připojení, budete muset přesunout soubory mezi ním a systémem připojeným k internetu. Pro tento účel by pravděpodobně byla nejspolehlivější USB karta.

Pošlete výsledky na paste.ubuntu.com nebo pastebin .com a odkaz na tuto otázku zde.

Další podrobnosti o skriptu: stránka GitHub .

Zde je příklad informací, které skript shromažďuje:

########## wireless info START ##########

Report from: 02 May 2015 23:04 CDT -0500

Booted last: 01 May 2015 00:44 CDT -0500

Script from: 30 Apr 2015 17:23 UTC +0000

##### release ###########################

Distributor ID: Ubuntu
Description:  Ubuntu 14.04.2 LTS
Release:  14.04
Codename:  trusty

##### kernel ############################

Linux 3.13.0-49-generic #81-Ubuntu SMP Tue Mar 24 19:29:48 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Parameters: ro, quiet, splash, vt.handoff=7

##### desktop ###########################

GNOME Flashback (Compiz)

##### lspci #############################

02:00.0 Ethernet controller [0200]: Broadcom Corporation NetLink BCM57785 Gigabit Ethernet PCIe [14e4:16b5] (rev 10)
  Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device [1025:0647]
  Kernel driver in use: tg3

03:00.0 Network controller [0280]: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter [168c:0032] (rev 01)
  Subsystem: Lite-On Communications Inc Device [11ad:6617]
  Kernel driver in use: ath9k

##### lsusb #############################

Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 1bcf:2c18 Sunplus Innovation Technology Inc. 
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

##### PCMCIA card info ##################

##### rfkill ############################

0: phy0: Wireless LAN
  Soft blocked: no
  Hard blocked: no
1: acer-wireless: Wireless LAN
  Soft blocked: no
  Hard blocked: no

##### lsmod #############################

acer_wmi        32522 0 
sparse_keymap     13948 1 acer_wmi
ath9k         164164 0 
ath9k_common      13551 1 ath9k
ath9k_hw       453856 2 ath9k_common,ath9k
ath          28698 3 ath9k_common,ath9k,ath9k_hw
mac80211       630669 1 ath9k
cfg80211       484040 3 ath,ath9k,mac80211
wmi          19177 1 acer_wmi
video         19476 2 i915,acer_wmi

##### interfaces ########################

auto lo
iface lo inet loopback

##### ifconfig ##########################

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr  
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
     Interrupt:16 

wlan0   Link encap:Ethernet HWaddr  
     inet addr:192.168.43.63 Bcast:192.168.43.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: 2600:100c:b004:3fa3:2216:d8ff:fe89:5871/64 Scope:Global
     inet6 addr: fe80::2216:d8ff:fe89:5871/64 Scope:Link
     inet6 addr: 2600:100c:b004:3fa3:9db3:d3ca:cda7:6666/64 Scope:Global
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:227572 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:200363 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:162556355 (162.5 MB) TX bytes:31143668 (31.1 MB)

##### iwconfig ##########################

eth0   no wireless extensions.

lo    no wireless extensions.

wlan0   IEEE 802.11bgn ESSID:"scubby" 
     Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point:  
     Bit Rate=12 Mb/s  Tx-Power=16 dBm  
     Retry long limit:7  RTS thr:off  Fragment thr:off
     Power Management:off
     Link Quality=70/70 Signal level=-33 dBm 
     Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
     Tx excessive retries:0 Invalid misc:150  Missed beacon:0

##### route #############################

Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
0.0.0.0     192.168.43.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 wlan0
192.168.43.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   9   0    0 wlan0

##### resolv.conf #######################

nameserver 127.0.1.1
#ubuntuforums-mods
##### NetworkManager info ###############

NetworkManager Tool

State: connected (global)

- Device: wlan0 [scubby] -------------------------------------------------------
 Type:       802.11 WiFi
 Driver:      ath9k
 State:       connected
 Default:      yes
 HW Address:    

 Capabilities:
  Speed:      54 Mb/s

 Wireless Properties
  WEP Encryption: yes
  WPA Encryption: yes
  WPA2 Encryption: yes

 Wireless Access Points (* = current AP)
  ATT9156:     Infra, , Freq 2412 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 37 WPA2
  taarakian:    Infra, , Freq 2417 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 29 WPA2
  NETGEAR:     Infra, , Freq 2462 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 19 WPA WPA2
  suddenlink.net-1140: Infra, , Freq 2412 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 7 WPA2
  RSS-351540:   Infra, , Freq 2412 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 12 WPA2
  suddenlink.net-9572: Infra, , Freq 2462 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 12 WPA WPA2
  SJI:       Infra, , Freq 2412 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 20 WPA2
  NETGEAR70:    Infra, , Freq 2447 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 5 WPA2
  SUDDENLINK.NET-6E3D: Infra, , Freq 2462 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 39 WEP
  *scubby:     Infra, , Freq 2437 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 85 WPA2
  SJI Guest:    Infra, , Freq 2412 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 12
  ATT677:     Infra, , Freq 2452 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 24 WPA WPA2

 IPv4 Settings:
  Address:     192.168.43.63
  Prefix:     24 (255.255.255.0)
  Gateway:     192.168.43.1

  DNS:       192.168.43.1

- Device: eth0 -----------------------------------------------------------------
 Type:       Wired
 Driver:      tg3
 State:       unavailable
 Default:      no
 HW Address:    

 Capabilities:
  Carrier Detect: yes

 Wired Properties
  Carrier:     off

##### NetworkManager.state ##############

[main]
NetworkingEnabled=true
WirelessEnabled=true
WWANEnabled=true
WimaxEnabled=true

##### NetworkManager.conf ###############

[main]
plugins=ifupdown,keyfile,ofono
dns=dnsmasq

[ifupdown]
managed=false

##### NetworkManager profiles ###########

[[/etc/NetworkManager/system-connections/DIRECT-roku-067-072A4B]] (600 root)
[connection] id=DIRECT-roku-067-072A4B | type=802-11-wireless
[802-11-wireless] ssid=DIRECT-roku-067-072A4B | mac-address=
[ipv4] method=auto
[ipv6] method=auto

##### iw reg get ########################

Region: America/Chicago (based on set time zone)

country 00:
  (2402 - 2472 @ 40), (3, 20)
  (2457 - 2482 @ 40), (3, 20), PASSIVE-SCAN, NO-IBSS
  (2474 - 2494 @ 20), (3, 20), NO-OFDM, PASSIVE-SCAN, NO-IBSS
  (5170 - 5250 @ 40), (3, 20), PASSIVE-SCAN, NO-IBSS
  (5735 - 5835 @ 40), (3, 20), PASSIVE-SCAN, NO-IBSS

##### iwlist channels ###################

eth0   no frequency information.

lo    no frequency information.

wlan0   13 channels in total; available frequencies :
     Channel 01 : 2.412 GHz
     Channel 02 : 2.417 GHz
     Channel 03 : 2.422 GHz
     Channel 04 : 2.427 GHz
     Channel 05 : 2.432 GHz
     Channel 06 : 2.437 GHz
     Channel 07 : 2.442 GHz
     Channel 08 : 2.447 GHz
     Channel 09 : 2.452 GHz
     Channel 10 : 2.457 GHz
     Channel 11 : 2.462 GHz
     Channel 12 : 2.467 GHz
     Channel 13 : 2.472 GHz
     Current Frequency:2.437 GHz (Channel 6)

##### iwlist scan #######################

Channel occupancy:

   2  APs on  Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
   1  APs on  Frequency:2.417 GHz (Channel 2)
   1  APs on  Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
   2  APs on  Frequency:2.462 GHz (Channel 11)

eth0   Interface doesn't support scanning.

lo    Interface doesn't support scanning.

wlan0   Scan completed :
     Cell 01 - Address: 
          Channel:6
          Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
          Quality=30/70 Signal level=-80 dBm 
          Encryption key:on
          ESSID:"Larry"
          Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 18 Mb/s
               24 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
          Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 48 Mb/s
          Mode:Master
          Extra:tsf=0000000028511003
          Extra: Last beacon: 20ms ago
          IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
            Group Cipher : CCMP
            Pairwise Ciphers (1) : CCMP
            Authentication Suites (1) : PSK
     Cell 02 - Address: 
          Channel:1
          Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
          Quality=29/70 Signal level=-81 dBm 
          Encryption key:on
          ESSID:"ATT9156"
          Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
               9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
          Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
          Mode:Master
          Extra:tsf=00000371b6618537
          Extra: Last beacon: 20ms ago
          IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
            Group Cipher : CCMP
            Pairwise Ciphers (1) : CCMP
            Authentication Suites (1) : PSK
     Cell 03 - Address: 
          Channel:1
          Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
          Quality=28/70 Signal level=-82 dBm 
          Encryption key:off
          ESSID:"SJI Guest"
          Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
               9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
          Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
          Mode:Master
          Extra:tsf=000000149eca5197
          Extra: Last beacon: 2304ms ago
     Cell 04 - Address: 
          Channel:2
          Frequency:2.417 GHz (Channel 2)
          Quality=20/70 Signal level=-90 dBm 
          Encryption key:on
          ESSID:"taarakian"
          Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
               9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
          Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
          Mode:Master
          Extra:tsf=00000268fbeb2d80
          Extra: Last beacon: 1996ms ago
          IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
            Group Cipher : CCMP
            Pairwise Ciphers (1) : CCMP
            Authentication Suites (1) : PSK
     Cell 05 - Address: 
          Channel:11
          Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
          Quality=37/70 Signal level=-73 dBm 
          Encryption key:on
          ESSID:"SUDDENLINK.NET-6E3D"
          Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 9 Mb/s
               18 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
          Bit Rates:6 Mb/s; 12 Mb/s; 24 Mb/s; 48 Mb/s
          Mode:Master
          Extra:tsf=000001765a3e4af3
          Extra: Last beacon: 20ms ago
     Cell 06 - Address: 
          Channel:11
          Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
          Quality=23/70 Signal level=-87 dBm 
          Encryption key:on
          ESSID:"NETGEAR"
          Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 18 Mb/s
               24 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
          Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 48 Mb/s
          Mode:Master
          Extra:tsf=00000092d136ec9e
          Extra: Last beacon: 20ms ago
          IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
            Group Cipher : TKIP
            Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
            Authentication Suites (1) : PSK
          IE: WPA Version 1
            Group Cipher : TKIP
            Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
            Authentication Suites (1) : PSK

##### module infos ######################

[ath9k]
filename:    /lib/modules/3.13.0-49-generic/kernel/drivers/net/wireless/ath/ath9k/ath9k.ko
license:    Dual BSD/GPL
description:  Support for Atheros 802.11n wireless LAN cards.
author:     Atheros Communications
srcversion:   274594FBD61F5DF88102A4C
depends:    ath9k_hw,mac80211,ath9k_common,cfg80211,ath
intree:     Y
vermagic:    3.13.0-49-generic SMP mod_unload modversions 
signer:     Magrathea: Glacier signing key
sig_key:    A2:F2:B9:84:B0:F0:3D:B6:0B:A1:EA:08:10:49:37:4C:1A:C3:D9:02
sig_hashalgo:  sha512
parm:      debug:Debugging mask (uint)
parm:      nohwcrypt:Disable hardware encryption (int)
parm:      blink:Enable LED blink on activity (int)
parm:      btcoex_enable:Enable wifi-BT coexistence (int)
parm:      bt_ant_diversity:Enable WLAN/BT RX antenna diversity (int)
parm:      ps_enable:Enable WLAN PowerSave (int)

[ath9k_common]
filename:    /lib/modules/3.13.0-49-generic/kernel/drivers/net/wireless/ath/ath9k/ath9k_common.ko
license:    Dual BSD/GPL
description:  Shared library for Atheros wireless 802.11n LAN cards.
author:     Atheros Communications
srcversion:   93644B269B570BC55CF5154
depends:    ath,ath9k_hw
intree:     Y
vermagic:    3.13.0-49-generic SMP mod_unload modversions 
signer:     Magrathea: Glacier signing key
sig_key:    A2:F2:B9:84:B0:F0:3D:B6:0B:A1:EA:08:10:49:37:4C:1A:C3:D9:02
sig_hashalgo:  sha512

[ath9k_hw]
filename:    /lib/modules/3.13.0-49-generic/kernel/drivers/net/wireless/ath/ath9k/ath9k_hw.ko
license:    Dual BSD/GPL
description:  Support for Atheros 802.11n wireless LAN cards.
author:     Atheros Communications
srcversion:   65C14EF588BF1A68181643C
depends:    ath
intree:     Y
vermagic:    3.13.0-49-generic SMP mod_unload modversions 
signer:     Magrathea: Glacier signing key
sig_key:    A2:F2:B9:84:B0:F0:3D:B6:0B:A1:EA:08:10:49:37:4C:1A:C3:D9:02
sig_hashalgo:  sha512

[ath]
filename:    /lib/modules/3.13.0-49-generic/kernel/drivers/net/wireless/ath/ath.ko
license:    Dual BSD/GPL
description:  Shared library for Atheros wireless LAN cards.
author:     Atheros Communications
srcversion:   88A67C5359B02C5A710AFCF
depends:    cfg80211
intree:     Y
vermagic:    3.13.0-49-generic SMP mod_unload modversions 
signer:     Magrathea: Glacier signing key
sig_key:    A2:F2:B9:84:B0:F0:3D:B6:0B:A1:EA:08:10:49:37:4C:1A:C3:D9:02
sig_hashalgo:  sha512

[mac80211]
filename:    /lib/modules/3.13.0-49-generic/kernel/net/mac80211/mac80211.ko
license:    GPL
description:  IEEE 802.11 subsystem
srcversion:   29A87AE7782ED3657631C32
depends:    cfg80211
intree:     Y
vermagic:    3.13.0-49-generic SMP mod_unload modversions 
signer:     Magrathea: Glacier signing key
sig_key:    A2:F2:B9:84:B0:F0:3D:B6:0B:A1:EA:08:10:49:37:4C:1A:C3:D9:02
sig_hashalgo:  sha512
parm:      max_nullfunc_tries:Maximum nullfunc tx tries before disconnecting (reason 4). (int)
parm:      max_probe_tries:Maximum probe tries before disconnecting (reason 4). (int)
parm:      beacon_loss_count:Number of beacon intervals before we decide beacon was lost. (int)
parm:      probe_wait_ms:Maximum time(ms) to wait for probe response before disconnecting (reason 4). (int)
parm:      ieee80211_default_rc_algo:Default rate control algorithm for mac80211 to use (charp)

[cfg80211]
filename:    /lib/modules/3.13.0-49-generic/kernel/net/wireless/cfg80211.ko
description:  wireless configuration support
license:    GPL
author:     Johannes Berg
srcversion:   176113E009F723E69BE9BAB
depends:    
intree:     Y
vermagic:    3.13.0-49-generic SMP mod_unload modversions 
signer:     Magrathea: Glacier signing key
sig_key:    A2:F2:B9:84:B0:F0:3D:B6:0B:A1:EA:08:10:49:37:4C:1A:C3:D9:02
sig_hashalgo:  sha512
parm:      ieee80211_regdom:IEEE 802.11 regulatory domain code (charp)
parm:      cfg80211_disable_40mhz_24ghz:Disable 40MHz support in the 2.4GHz band (bool)

##### module parameters #################

[ath9k]
blink: 0
bt_ant_diversity: 0
btcoex_enable: 0
nohwcrypt: 0
ps_enable: 0

[mac80211]
beacon_loss_count: 7
ieee80211_default_rc_algo: minstrel_ht
max_nullfunc_tries: 2
max_probe_tries: 5
probe_wait_ms: 500

[cfg80211]
cfg80211_disable_40mhz_24ghz: N
ieee80211_regdom: 00

##### /etc/modules ######################

lp
rtc

##### modprobe options ##################

[/etc/modprobe.d/blacklist-ath_pci.conf]
blacklist ath_pci

[/etc/modprobe.d/blacklist.conf]
blacklist evbug
blacklist usbmouse
blacklist usbkbd
blacklist eepro100
blacklist de4x5
blacklist eth1394
blacklist snd_intel8x0m
blacklist snd_aw2
blacklist i2c_i801
blacklist prism54
blacklist bcm43xx
blacklist garmin_gps
blacklist asus_acpi
blacklist snd_pcsp
blacklist pcspkr
blacklist amd76x_edac

[/etc/modprobe.d/blacklist-rare-network.conf]
alias net-pf-3 off
alias net-pf-6 off
alias net-pf-9 off
alias net-pf-11 off
alias net-pf-12 off
alias net-pf-19 off
alias net-pf-21 off
alias net-pf-36 off

[/etc/modprobe.d/iwlwifi.conf]
remove iwlwifi \
(/sbin/lsmod | grep -o -e ^iwlmvm -e ^iwldvm -e ^iwlwifi | xargs /sbin/rmmod) \
&& /sbin/modprobe -r mac80211

[/etc/modprobe.d/mlx4.conf]
softdep mlx4_core post: mlx4_en

##### rc.local ##########################

exit 0

##### pm-utils ##########################

[/etc/pm/power.d/disable_wol] (777 root)
CONFFILE=/etc/default/tlp
LIBDIRS='/usr/lib /usr/lib64'
for d in ${LIBDIRS}; do
  if [ -d "${d}/pm-utils/power.d" ]; then
    blocked="${d}/pm-utils/power.d/${0##*/}"
    break
  fi
done
if [ -n "$blocked" ] && [ -x "$blocked" ]; then
  # else nothing to disable -> don't read $CONFFILE
  if [ -e "$CONFFILE" ] && . "$CONFFILE" && [ "$TLP_ENABLE" = '1' ]; then
    # TLP is enabled -> disable $blocked
    echo "Notice: '${blocked}' disabled by TLP."
  else
    exec "$blocked" $*
  fi
fi
exit 0

[/etc/pm/power.d/laptop-mode] (777 root)
CONFFILE=/etc/default/tlp
LIBDIRS='/usr/lib /usr/lib64'
for d in ${LIBDIRS}; do
  if [ -d "${d}/pm-utils/power.d" ]; then
    blocked="${d}/pm-utils/power.d/${0##*/}"
    break
  fi
done
if [ -n "$blocked" ] && [ -x "$blocked" ]; then
  # else nothing to disable -> don't read $CONFFILE
  if [ -e "$CONFFILE" ] && . "$CONFFILE" && [ "$TLP_ENABLE" = '1' ]; then
    # TLP is enabled -> disable $blocked
    echo "Notice: '${blocked}' disabled by TLP."
  else
    exec "$blocked" $*
  fi
fi
exit 0

[/etc/pm/power.d/pci_devices] (777 root)
CONFFILE=/etc/default/tlp
LIBDIRS='/usr/lib /usr/lib64'
for d in ${LIBDIRS}; do
  if [ -d "${d}/pm-utils/power.d" ]; then
    blocked="${d}/pm-utils/power.d/${0##*/}"
    break
  fi
done
if [ -n "$blocked" ] && [ -x "$blocked" ]; then
  # else nothing to disable -> don't read $CONFFILE
  if [ -e "$CONFFILE" ] && . "$CONFFILE" && [ "$TLP_ENABLE" = '1' ]; then
    # TLP is enabled -> disable $blocked
    echo "Notice: '${blocked}' disabled by TLP."
  else
    exec "$blocked" $*
  fi
fi
exit 0

[/etc/pm/power.d/pcie_aspm] (777 root)
CONFFILE=/etc/default/tlp
LIBDIRS='/usr/lib /usr/lib64'
for d in ${LIBDIRS}; do
  if [ -d "${d}/pm-utils/power.d" ]; then
    blocked="${d}/pm-utils/power.d/${0##*/}"
    break
  fi
done
if [ -n "$blocked" ] && [ -x "$blocked" ]; then
  # else nothing to disable -> don't read $CONFFILE
  if [ -e "$CONFFILE" ] && . "$CONFFILE" && [ "$TLP_ENABLE" = '1' ]; then
    # TLP is enabled -> disable $blocked
    echo "Notice: '${blocked}' disabled by TLP."
  else
    exec "$blocked" $*
  fi
fi
exit 0

[/etc/pm/power.d/sched-powersave] (777 root)
CONFFILE=/etc/default/tlp
LIBDIRS='/usr/lib /usr/lib64'
for d in ${LIBDIRS}; do
  if [ -d "${d}/pm-utils/power.d" ]; then
    blocked="${d}/pm-utils/power.d/${0##*/}"
    break
  fi
done
if [ -n "$blocked" ] && [ -x "$blocked" ]; then
  # else nothing to disable -> don't read $CONFFILE
  if [ -e "$CONFFILE" ] && . "$CONFFILE" && [ "$TLP_ENABLE" = '1' ]; then
    # TLP is enabled -> disable $blocked
    echo "Notice: '${blocked}' disabled by TLP."
  else
    exec "$blocked" $*
  fi
fi
exit 0

[/etc/pm/power.d/usb_bluetooth] (777 root)
CONFFILE=/etc/default/tlp
LIBDIRS='/usr/lib /usr/lib64'
for d in ${LIBDIRS}; do
  if [ -d "${d}/pm-utils/power.d" ]; then
    blocked="${d}/pm-utils/power.d/${0##*/}"
    break
  fi
done
if [ -n "$blocked" ] && [ -x "$blocked" ]; then
  # else nothing to disable -> don't read $CONFFILE
  if [ -e "$CONFFILE" ] && . "$CONFFILE" && [ "$TLP_ENABLE" = '1' ]; then
    # TLP is enabled -> disable $blocked
    echo "Notice: '${blocked}' disabled by TLP."
  else
    exec "$blocked" $*
  fi
fi
exit 0

[/etc/pm/power.d/wireless] (777 root)
CONFFILE=/etc/default/tlp
LIBDIRS='/usr/lib /usr/lib64'
for d in ${LIBDIRS}; do
  if [ -d "${d}/pm-utils/power.d" ]; then
    blocked="${d}/pm-utils/power.d/${0##*/}"
    break
  fi
done
if [ -n "$blocked" ] && [ -x "$blocked" ]; then
  # else nothing to disable -> don't read $CONFFILE
  if [ -e "$CONFFILE" ] && . "$CONFFILE" && [ "$TLP_ENABLE" = '1' ]; then
    # TLP is enabled -> disable $blocked
    echo "Notice: '${blocked}' disabled by TLP."
  else
    exec "$blocked" $*
  fi
fi
exit 0

[/etc/pm/power.d/xfs_buffer] (777 root)
CONFFILE=/etc/default/tlp
LIBDIRS='/usr/lib /usr/lib64'
for d in ${LIBDIRS}; do
  if [ -d "${d}/pm-utils/power.d" ]; then
    blocked="${d}/pm-utils/power.d/${0##*/}"
    break
  fi
done
if [ -n "$blocked" ] && [ -x "$blocked" ]; then
  # else nothing to disable -> don't read $CONFFILE
  if [ -e "$CONFFILE" ] && . "$CONFFILE" && [ "$TLP_ENABLE" = '1' ]; then
    # TLP is enabled -> disable $blocked
    echo "Notice: '${blocked}' disabled by TLP."
  else
    exec "$blocked" $*
  fi
fi
exit 0

##### udev rules ########################

[/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules]
# PCI device 0x14e4:0x16b5 (tg3)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"
# PCI device 0x168c:0x0032 (ath9k)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="wlan*", NAME="wlan0"
# USB device 0x:0x (rndis_host)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1"

##### dmesg #############################

[53764.123272] wlan0: deauthenticating from by local choice (reason=3)
[53766.341705] ath: phy0: ASPM enabled: 0x43
[53769.663996] ath9k 0000:03:00.0: no hotplug settings from platform
[53770.839058] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[53772.588289] wlan0: authenticate with 
[53772.612650] wlan0: send auth to (try 1/3)
[53772.614687] wlan0: authenticated
[53772.614954] wlan0: AP has invalid WMM params (AIFSN=1 for ACI 2), disabling WMM
[53772.615474] wlan0: associate with (try 1/3)
[53772.618314] wlan0: RX AssocResp from (capab=0x411 status=0 aid=1)
[53772.618513] wlan0: associated
[53772.618541] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[53772.771949] wlan0: deauthenticating from by local choice (reason=2)
[53772.783893] wlan0: authenticate with 
[53772.801865] wlan0: send auth to (try 1/3)
[53772.803896] wlan0: authenticated
[53772.804020] wlan0: AP has invalid WMM params (AIFSN=1 for ACI 2), disabling WMM
[53772.807642] wlan0: associate with (try 1/3)
[53772.810355] wlan0: RX AssocResp from (capab=0x411 status=0 aid=1)
[53772.810561] wlan0: associated

########## wireless info END ############
    
odpověděl Wild Man 23.02.2014 19:57
22

Chtěl bych vše v tomto skriptu:

wget -N -t 5 -T 10 https://github.com/UbuntuForums/wireless-info/raw/master/wireless-info && chmod +x wireless-info && ./wireless-info 

Shromažďuje veškeré informace, které bych chtěl vidět, a ve většině případů opravuje jakýkoli problém s bezdrátovým připojením.

Poté, co se sestava vytvoří, chci, aby výsledek zveřejněný zde: Odkaz Potom nám dáte odkaz v původní otázce.

    
odpověděl chili555 23.02.2014 19:14
12

Jaké informace potřebujeme? Toto:

 • Co jste se snažili? Co se stalo, když jste to zkusili?
 • Co myslíte tím, že "nefunguje"? Zobrazí se applet s indikátorem, který ukazuje připojení, ale nemůžete dosáhnout žádných webových stránek? Aplet indikátoru je zmrazen? Není přítomen? Můžete vybrat připojení z appletu indikátoru, ale heslo pro toto připojení nefunguje?
 • Jaká je vaše značka a jakou verzi Ubuntu používáte?
 • Pracoval někdy? (tj. fungovalo to chvíli a přestalo fungovat? fungovalo to pod Windows, ale ne pod Ubuntu? fungovalo to pod 12.04, ale ne 13.10?)

Zdá se, že Průvodce pro odstraňování problémů s bezdrátovým připojením Ubuntu je aktuální, takže může být místo pro spuštění. Některé užitečné příkazy:

Pokud vaše bezdrátová síť předtím fungovala a chcete vyřešit problém s připojením:

 • nm-tool vám poskytne zprávu o stavu správce sítě a všech připojených zařízeních.
 • rfkill povolí nebo zakáže síťová zařízení. rfkill --list zobrazí všechny dostupné zařízení a poskytne jim nějaké stopy. Možná budete muset spustit tuto funkci jako root .
 • ifdown aifup přivedou síťová rozhraní nahoru a dolů. Pokud jste změnili nastavení, může pomoci zastavení a spuštění (jako root) sifdown wlan0 aifup wlan0.
 • Nejste si jisti, jaké jsou vaše síťová rozhraní dokonce volána? Vyzkoušejteifconfig -a

Pokud si nejste jisti, že dokonce máte nainstalované ovladače, zjistěte slshw, pokud je vestavěná bezdrátová karta nebolspci (pro karty PCI - v těchto dnech méně pravděpodobné) nebolsusb bezdrátové zařízení USB). lshw -C network zobrazí podrobnosti o hardwaru v třídě "síť", což je to, co chcete. Znovu budete možná muset spustit tuto funkci jako root .

    
odpověděl Amanda 23.02.2014 18:52