Globální instalace skladatele (manuální)

81

Při instalaci skladatele na manuálu (globální instalace skladatele (manuální)) Ubuntu.

$ ll /usr/local/bin/
total 4760
drwxr-xr-x 2 root root  4096 2012-03-29 08:29 ./
drwxr-xr-x 10 root root  4096 2011-04-26 00:50 ../
-rwxr-xr-x 1 root root 410324 2012-03-29 08:28 composer.phar

Ostatní skripty z/usr/local/bin/ fungují, ale skladatel dává:

$php composer.phar update Could not open input file: composer.phar

Funguje pouze tehdy, když zadám absolutní cestu kcomposer.phar. Jak to opravit?

    
dané umpirsky 29.03.2012 08:40

8 odpovědí

29

Nepřidávejtephp na začátku. Stačí zavolatcomposer.phar.

    
odpověděl garakkio 18.06.2012 20:20
190

TLDR;

Jak je popsáno na webové stránce :

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Ruční metoda

Našel jsem jednodušší způsob, jak globálně instalovat skladatele než ručně zakázaný github readme.md. Je to skutečně na webových stránkách getcomposer.org :

curl -s http://getcomposer.org/installer | php
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/

A pokud jste ještě líní, jako já, můžete vytvořit alias:

alias composer='/usr/local/bin/composer.phar'

Tímto způsobem můžete vyvolat skladbu pouze scomposer

    
odpověděl chrisjlee 18.07.2012 21:43
26

Vlastně getcomposer.org nyní doporučuje jednodušší metodu:

$ curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
$ sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Nyní můžete použítcomposer bez obtěžování s aliasem nebo samostatným skriptemsh.

    
odpověděl BenjaminRH 10.03.2013 16:05
7

Další alternativou k získání pěkného příkazucomposer namístocomposer.phar:

$ curl -sS https://getcomposer.org/installer | php -- --install-dir=/usr/local/bin
$ ln -s /usr/local/bin/composer.phar /usr/local/bin/composer
    
odpověděl Michael Härtl 17.04.2013 14:02
5

Pro snadnější provedení jsem vytvořil / usr / local / bin / composer s obsahem:

#!/bin/sh
exec /usr/local/bin/composer.phar "$@"

nezapomeňte nasudo chmod +x /usr/local/bin/composer.phar

    
odpověděl bazilio91 17.10.2012 11:21
3

Níže jsou kroky, které je třeba dodržovat při instalaci skladatele na celém světě: 1. Před instalací programu Composer se ujistěte, že náš server má nainstalované všechny závislosti.

1. Aktualizujte mezipaměť správce balíčků spuštěním:

$ sudo apt-get update

2. Nyní nainstalujte závislosti. Budeme potřebovat

 • curl = > stáhnout Composer
 • php5-cli = > instalace a spuštění
 • git = > používaný společností Composer pro stahování závislostí projektů

Vše lze nainstalovat pomocí následujícího příkazu:

$ sudo apt-get install curl php5-cli git

3. Instalace skladatele s jediným příkazem:

curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

4. Tím se stáhne a instaluje Composer jako systémový příkaz pojmenovaný skladatel pod / usr / local / bin. Výstup by měl vypadat takto:

Výstup:

\#!/usr/bin/env php
All settings correct for using Composer
Downloading...

Composer successfully installed to: /usr/local/bin/composer

Použijte jej: php / usr / local / bin / composer

5. Chcete-li otestovat instalaci, spusťte:

$ composer -V

Výstup:

Composer version 1.1.3 2016-06-26 15:42:08
 1. Instalace úspěšná
odpověděl Ravistm 07.07.2016 03:06
0

Udělal jsem jednoduchý bash skript , který automaticky nainstaluje skladatele pro aktuální uživatele / všechny uživatele. následující příkazy ve vašem terminálu k použití bash skriptu.

Aktuální uživatel

wget -O - https://gist.github.com/EmpireWorld/1dd5f59566e186907f99dc16badc382a/raw/install-composer-local.sh | bash

Všichni uživatelé

wget -O - https://gist.github.com/EmpireWorld/1dd5f59566e186907f99dc16badc382a/raw/install-composer-global.sh | bash

Podívejte se na hlavní obsah

    
odpověděl Hasan Bayat 08.07.2017 19:13
-1

To by mohlo fungovat pro vás. Všimněte si, žesudo se používá dvakrát zde.

sudo curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php
    
odpověděl do_do_do 17.06.2016 12:29