Jak rozbalit soubor .tgz pomocí terminálu?

126

Stahoval (a)mongodb-linux-x86_64-2.6.3.tgz souboru pomocí Windows 7 a udržel ho naD:\Amra\Software\Developing Soft location.

Když kliknu pravým tlačítkem myši na tento soubor .tgz pomocí Ubuntu a vidím vlastnost, zobrazí seLocation: /media/towhid/Amra/Software/Developing Soft. Jak nyní rozbalím tento soubor .tgz pomocí příkazutar z terminálu?

    
dané Towhid 19.07.2014 10:17

2 odpovědi

224

Chcete-li extrahovat soubor.tgz s tar, který potřebujete použít,

tar -xvzf /path/to/yourfile.tgz

kde,

  • x pro extrahování
  • v pro verbose
  • z pro gnuzip
  • f pro soubor, měl by přijít konečně těsně před názvem souboru.

Pro rozbalení souboru ve vašem případě můžete použít následující příkaz v terminálu

tar -xvzf /media/towhid/Amra/Software/Developing\ Soft/mongodb-linux-x86_64-2.6.3.tgz

Extrahujte soubor.tgz v jiném adresáři:

Je možné použít volbu-C k extrahování obsahu archivu do jiného adresáře následujícím způsobem

tar -xvzf /path/to/yourfile.tgz -C /path/where/to/extract/
    
odpověděl souravc 19.07.2014 10:22
3

Otevřete terminál a pomocí příkazucd změňte adresáře na adresář, kde se nachází soubor mongodb-linux-x86_64-2.6.3.tgz a spusťte následující příkaz:

tar xzf mongodb-linux-x86_64-2.6.3.tgz   

Výše ​​uvedený příkaz extrahuje obsah archivu mongodb-linux-x86_64-2.6.3.tgz při zachování struktury hierarchického adresáře stromu archivu.

Podobné příkazy extrahují soubory .tar.xz. Otevřete terminál a spusťte následující příkaz:

tar -xf /path/to/your/file.tar.xz

Vysvětlení:

  • -x extrahovat soubory z archivu
  • -f použít archivní soubor
odpověděl karel 24.01.2015 05:15