Jak mohu aktualizovat svůj nodeJS na nejnovější verzi?

501

Instaloval jsem nodeJS na Ubuntu s následujícím kódem

sudo apt-get install nodejs

Jelikož jsem nový uživatel pro ubuntu, také jsem spustil tento kód

sudo apt-get install npm

Teď když zadávám

 nodejs --version

Zobrazuje

v0.6.19

Zkontroloval jsem a viděl jsem, že nejnovější verze uzlu je0.10.26

Jak mohu aktualizovat verzi nodeJS na0.10.26?

Pokusil (a) jsem se

 sudo apt-get install <packagename>
 sudo apt-get install --only-upgrade <packagename>

ale žádné štěstí.

    
dané Kanishka Panamaldeniya 26.02.2014 21:51

11 odpovědí

890

Použijte n modul z npm pro upgrade uzlu

sudo npm cache clean -f
sudo npm install -g n
sudo n stable

Chcete-li přejít na nejnovější verzi (a ne aktuální stávající), můžete použít

sudo n latest

Odstranění:

sudo apt-get install --reinstall nodejs-legacy   # fix /usr/bin/node
sudo n rm 6.0.0   # replace number with version of Node that was installed
sudo npm uninstall -g n

Nalezeno v blogu Davida Walsha Odkaz

    
odpověděl eballeste 09.06.2014 01:14
282

Úplné pokyny k instalaci byly od té doby nahrány zde společností Nodesource. To je zkopírováno níže pro vaše reference. Pokyny jsou stejné pro aktualizaci na nejnovější verzi.

Node.js v10.x :

Poznámka: Pokud používáte Ubuntu Precise nebo Debian Wheezy, můžete si přečíst o běží Node.js > = 6.x na starších distribucích

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v9.x :

Poznámka: Pokud používáte Ubuntu Precise nebo Debian Wheezy, můžete si přečíst o běží Node.js > = 6.x na starších distribucích

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_9.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_9.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v8.x :

Poznámka: Pokud používáte Ubuntu Precise nebo Debian Wheezy, můžete si přečíst o běží Node.js > = 6.x na starších distribucích

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v7.x :

POZNÁMKA: Balíky Debian Wheezy a Ubuntu Precise jsou k tomuto vydání k dispozici NOT . Přečtěte si prosím spuštění Node.js > = 4.x na starších distribucích

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_7.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_7.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v6.x :

Poznámka: Pokud používáte Ubuntu Precise nebo Debian Wheezy, můžete si přečíst o běží Node.js > = 4.x na starších distribucích .

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v5.x :

Poznámka: Pokud používáte Ubuntu Precise nebo Debian Wheezy, můžete si přečíst o běží Node.js > = 4.x na starších distribucích .

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v4.x :

Poznámka: Pokud používáte Ubuntu Precise nebo Debian Wheezy, můžete si přečíst o běží Node.js > = 4.x na starších distribucích .

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v0.12 :

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.12 | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.12 | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v0.10 :

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.10 | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.10 | bash -
apt-get install -y nodejs

io.js v3.x :

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_3.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y iojs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_3.x | bash -
apt-get install -y iojs

io.js v2.x :

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_2.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y iojs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_2.x | bash -
apt-get install -y iojs

io.js v1.x :

Poznámka: tato pobočka io.js není aktivně udržována a nedoporučuje se pro její použití.

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_1.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y iojs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_1.x | bash -
apt-get install -y iojs
    
odpověděl dayuloli 12.11.2014 15:54
29

  

Tento PPA je zastaralý a není udržován; měli byste zvážit jiné odpovědi místo tohoto.

Můžete nainstalovat nejnovější verzi z PPA:

sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/node.js 
sudo apt-get update 
sudo apt-get install nodejs
    
odpověděl Walid Saad 26.02.2014 22:47
17

Používám NVM ke zpracování verzí uzlu. Velmi jednoduché nastavení a snadné použití.

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.0/install.sh | bash
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && . "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm

Chcete-li místo NVM nainstalovat globálně, použijte místo toho následující příkaz křivky (a pravděpodobně nepoužívejte druhý příkaz, ale použijte třetí příkaz)

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.0/install.sh | NVM_DIR=/usr/local/nvm bash

Pak použijtenvm install stable (nebo vložte číslo verze namístostable), abyste získali nejnovější / určitou verzi uzlu. Pro použití této verze uzlu použijtenvm use stable (nebo konkrétní číslo verze). Použijtenvm ls, abyste zjistili, jaké verze uzlu jste nainstalovali anvm uninstall stable (nebo konkrétní číslo verze) odebrat určitou verzi uzlu.

Zdroje: Nainstalovat , použití

    
odpověděl amnah 31.03.2014 16:00
4

Zkoušel jsem stejné příkazové listy na mém ubuntu 14.04, ale stále chyběla chyba.

Příkazy, které jsem provedl, byly:

sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/node.js 
sudo apt-get update 
sudo apt-get install nodejs

a došlo k chybě:

Invalid version 0.12.2
Line 299: curl not found in /bin/n

To, co jsem si pomyslel, že nebylo nainstalováno na můj os.

Provedl jsem příkaz:

apt-get install curl

(použijtesudo jako předponu, pokud nejstesu)

a pak zopakujte kroky navržené v odpovědi a funguje;)

    
odpověděl Priyank Thakkar 12.04.2015 06:43
4

Doporučuji také použít nvm a také odstranit již nainstalovanou verzi, abyste zabránili konfliktům v terminálu

sudo apt purge nodejs npm

nainstalujte nvm a použijte jej

Vysvětlení videa

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.8/install.sh | bash

ke stažení a instalaci nvm

nvm install node

by si měl stáhnout a nainstalovat nejnovější verzi uzlu.

Chcete-li později aktualizovat uzel, stačí

nvm install node
nvm alias default node
    
odpověděl Mina Michael 25.02.2018 08:17
2

Ten nainstaluje nejnovější uzel v0.12. * z nodesource.

sudo apt-get install -y curl
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.12 | sudo bash -
sudo apt-get install -y nodejs

Pro uzel v4.x

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
    
odpověděl Kunal Kapadia 13.05.2015 14:17
1

Doporučuji nejprve odstranit všechny instalace nodejs potom spusťte níže uvedený skript, jakmile upravíte požadovanou verzí nodejs a instalační nadřazený adresář

podívejte se na všechny dostupné verze nodejs

Odkaz

pod skriptem vám umožní nainstalovat libovolnou z těchto verzí nodejs na linux nebo OSX

#!/bin/bash

#   usage :
#
#   edit two vars in below : NODE_VER and CODE_PARENT_DIR
#
# ... execute this script as yourself unless you choose a root owned value for var CODE_PARENT_DIR
#   whichever id you execute this as determines the id you will issue npm commands as : npm install -g foo-bar
#
#   NOTE - nodejs comes bundled with npm ... so no need to do separate npm install
#      this scripts runs fine on linux or OSX

# ... copy all the lines starting here .. top of copy ....  and ending ... end of copy ...
#   and paste into your ~/.bashrc file so proper env vars get set 

# ............... top of copy ........................ install_node.sh

# export NODE_VER=v7.2.0 # see available versions at https://nodejs.org/dist/
# export NODE_VER=v8.5.0 # edit this line next time you need to update nodejs 
export NODE_VER=v9.3.0 # edit this line next time you need to update nodejs

# ... pick parent dir of nodejs install ... comment out or remove ONE of below
# export CODE_PARENT_DIR=/opt/code # root owned dir ... requires you to sudo prior to npm install going forward
export CODE_PARENT_DIR=${HOME}  # RECOMMENDED execute as yourself including npm install

# ......... following env vars are OK no edits needed ... only ever need to edit above vars

curr_OS=$( uname )

echo curr_OS $curr_OS

if [[ "${curr_OS}" == "Darwin" ]]; then

  OS_ARCH=darwin-x64

elif [[ "${curr_OS}" == "Linux" ]]; then

  OS_ARCH=linux-x64
else
  echo "ERROR - failed to recognize OS $curr_OS"
  exit 5
fi

if [[ -z ${CODE_PARENT_DIR} ]]; then

  echo "ERROR - failed to see env var CODE_PARENT_DIR"
  exit 5
fi

export NODE_CODEDIR=${CODE_PARENT_DIR}/nodejs
export COMSUFFIX=tar.gz
export NODE_NAME=node-${NODE_VER}
export NODE_PARENT=${NODE_CODEDIR}/${NODE_NAME}-${OS_ARCH} 

export PATH=${NODE_PARENT}/bin:${PATH}
export NODE_PATH=${NODE_PARENT}/lib/node_modules

# ............... end of copy ........................ install_node.sh

# copy and paste above from ... top of copy ... to here into your file ~/.bashrc  

echo
echo "NODE_CODEDIR $NODE_CODEDIR<--"
echo

echo "mkdir -p ${NODE_CODEDIR}"
echo
   mkdir -p ${NODE_CODEDIR}
echo

echo "cd ${NODE_CODEDIR}"
   cd ${NODE_CODEDIR}
echo

# this is compiled code NOT source

[ -f ${NODE_NAME}-${OS_ARCH}.${COMSUFFIX} ] && rm ${NODE_NAME}-${OS_ARCH}.${COMSUFFIX} # if file exists remove

echo "wget -q --show-progress https://nodejs.org/download/release/${NODE_VER}/${NODE_NAME}-${OS_ARCH}.${COMSUFFIX}"
   wget -q --show-progress https://nodejs.org/download/release/${NODE_VER}/${NODE_NAME}-${OS_ARCH}.${COMSUFFIX}
echo

echo "tar -C ${NODE_CODEDIR} -xf ${NODE_NAME}-${OS_ARCH}.${COMSUFFIX}"
   tar -C ${NODE_CODEDIR} -xf ${NODE_NAME}-${OS_ARCH}.${COMSUFFIX}
echo

[ -f ${NODE_NAME}-${OS_ARCH}.${COMSUFFIX} ] && rm ${NODE_NAME}-${OS_ARCH}.${COMSUFFIX} # if file exists remove

# ........... done ........... #

which node

node --version

# .... bottom of file  install_node.sh
    
odpověděl Scott Stensland 25.09.2017 22:15
1

Pokud používáten nefunguje, můžete nainstalovat nejnovější verzinodejs (tj. verze 8) s následujícími příkazy:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -

sudo apt-get install -y nodejs

Další pokyny jsou zde .

    
odpověděl smartmouse 04.05.2018 15:32
0

Pokud jste za proxy, možná byste tuto chybu mohli dostat, když spustíte 'sudo n stable':

Error: invalid version

Musíte nastavit proměnné env takto:

export HTTP_PROXY=http://your-proxy-url:port
export HTTPS_PROXY=http://your-proxy-url:port

A potom spusťte příkaz předávání těchto proměnných uživateli root:

sudo -E n stable
    
odpověděl luandrea 08.06.2018 15:49
0

Použití nvm je preferovaná metoda. Nejprve nainstalujte nvm:

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.8/install.sh | bash

Nainstalujte nodejs:

nvm install node

Nyní můžete jednoduše přepínat verze uzlu.

    
odpověděl Damjan Pavlica 18.07.2018 11:43