Jak zvýšit proměnnou v bash?

459

Pokusil jsem se zvýšit číselnou proměnnou s použitímvar=$var+1 avar=($var+1) bez úspěchu. Proměnná je číslo, ale zdá se, že bash ji čte jako řetězec.

Bash verze 4.2.45 (1) -release (x86_64-pc-linux-gnu) na Ubuntu 13.10.

    
dané user221744 03.12.2013 17:34

7 odpovědí

730

Existuje více než jeden způsob, jak zvýšit proměnnou v bash, ale to, co jste zkoušeli, není správné.

Můžete například použít aritmetické rozšíření :

var=$((var+1))
((var=var+1))
((var+=1))
((var++))

Nebo můžete použít let :

let "var=var+1"
let "var+=1"
let "var++"

Podívejte se také na: Odkaz .

    
odpověděl Radu Rădeanu 03.12.2013 17:39
103

var=$((var + 1))

Aritmetika v bash používá syntaxi$((...)).

    
odpověděl Paul Tanzini 03.12.2013 17:38
64

Analýza výkonu různých možností

Díky odpovědi Radu Rădeanu , která poskytuje následující způsoby, jak zvýšit proměnnou v bash:

var=$((var+1))
((var=var+1))
((var+=1))
((var++))
let "var=var+1"
let "var+=1" 
let "var++"

Existují i ​​jiné způsoby. Například se podívejte na další odpovědi na tuto otázku.

let var++
var=$((var++))
((++var))
{
  declare -i var
  var=var+1
  var+=1
}
{
  i=0
  i=$(expr $i + 1)
}

Máte mnoho možností, které vedou k těmto dvěma otázkám:

 1. Existuje rozdíl mezi nimi?
 2. Pokud ano, která, která nejlépe funguje?

Zkrácený testovací kód výkonu:

#!/bin/bash

# To focus exclusively on the performance of each type of increment
# statement, we should exclude bash performing while loops from the
# performance measure. So, let's time individual scripts that
# increment $i in their own unique way.

# Declare i as an integer for tests 12 and 13.
echo > t12 'declare -i i; i=i+1'
echo > t13 'declare -i i; i+=1'
# Set i for test 14.
echo > t14 'i=0; i=$(expr $i + 1)'

x=100000
while ((x--)); do
  echo >> t0 'i=$((i+1))'
  echo >> t1 'i=$((i++))'
  echo >> t2 '((i=i+1))'
  echo >> t3 '((i+=1))'
  echo >> t4 '((i++))'
  echo >> t5 '((++i))'
  echo >> t6 'let "i=i+1"'
  echo >> t7 'let "i+=1"'
  echo >> t8 'let "i++"'
  echo >> t9 'let i=i+1'
  echo >> t10 'let i+=1'
  echo >> t11 'let i++'
  echo >> t12 'i=i+1'
  echo >> t13 'i+=1'
  echo >> t14 'i=$(expr $i + 1)'
done

for script in t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14; do
  line1="$(head -1 "$script")"
  printf "%-24s" "$line1"
  { time bash "$script"; } |& grep user
  # Since stderr is being piped to grep above, this will confirm
  # there are no errors from running the command:
  eval "$line1"
  rm "$script"
done

Výsledky:

i=$((i+1))       user  0m0.992s
i=$((i++))       user  0m0.964s
((i=i+1))        user  0m0.760s
((i+=1))        user  0m0.700s
((i++))         user  0m0.644s
((++i))         user  0m0.556s
let "i=i+1"       user  0m1.116s
let "i+=1"       user  0m1.100s
let "i++"        user  0m1.008s
let i=i+1        user  0m0.952s
let i+=1        user  0m1.040s
let i++         user  0m0.820s
declare -i i; i=i+1   user  0m0.528s
declare -i i; i+=1   user  0m0.492s
i=0; i=$(expr $i + 1)  user  0m5.464s

Závěr:

Zdá se, že bash je nejrychlejší při prováděníi+=1, když$i je deklarováno jako celé číslo. Příkazylet jsou poměrně pomalé aexpr je zdaleka nejpomalejší, protože není vestavěné.

    
odpověděl wjandrea 05.10.2017 07:02
14

Existuje také toto:

var='expr $var + 1'

Buďte opatrní a také ' není '

Zatímco odpovědi Radu a komentáře jsou vyčerpávající a velmi užitečné, jsou to bash-specifické. Vím, že jste se konkrétně zeptali na bash, ale myslela jsem, že se budu dýchat, protože jsem našel tuto otázku, když jsem se snažil dělat totéž pomocí sh v busyboxu pod uCLinux. Toto přenosné za hraní.

    
odpověděl tphelican 31.07.2015 19:15
9

Pokud deklarujete$var jako celé číslo, pak to, co jste poprvé vyzkoušeli, skutečně funguje:

$ declare -i var=5
$ echo $var
5
$ var=$var+1
$ echo $var
6

Odkaz: Typy proměnných, příručka Bash pro začátečníky

    
odpověděl Radon Rosborough 23.08.2016 01:11
6

Ve všech odpovědích -bc

chybí jedna metoda
$ VAR=7  
$ bc <<< "$VAR+2"
9
$ echo $VAR
7
$ VAR=$( bc <<< "$VAR+1" )
$ echo $VAR
8

bc je určen standardem POSIX , takže by měl být přítomen ve všech verze systémů Ubuntu a POSIX. Přesměrování<<< může být změněno naecho "$VAR" | bc pro přenositelnost, ale protože se otázka ptá nabash - je dobré použít pouze<<<.

    
odpověděl Sergiy Kolodyazhnyy 06.12.2015 23:19
4

Návratový kód1 je k dispozici pro všechny výchozí varianty (let,(()) atd.). To často způsobuje potíže, např. Ve skriptech, které používajíset -o errexit. Zde je to, co používám, abych zabránil chybovému kódu1 z matematických výrazů, které hodnotí na0;

math() { (( "$@" )) || true; }

math a = 10, b = 10
math a++, b+=2
math c = a + b
math mod = c % 20
echo $a $b $c $mod
#11 12 23 3
    
odpověděl Juve 23.02.2017 14:58