Jak povolit hibernaci?

418

V Ubuntu 12.04 a novějších, hibernace byla ve výchozím nastavení zakázána v poli policykit . Jak mohu tuto možnost povolit?

    
dané Dima 12.01.2012 01:10

10 odpovědí

335

Pokud tato odpověď nefunguje v Ubuntu 13.10, naleznete zde jinou odpověď

Můžete sledovat oficiální dokumentaci zde . Hibernace byla zakázána dne 12.04 pro počítače, které nejsou certifikovány s Ubuntu.

Chcete-li povolit režim hibernace, musíte otestovat, zda funguje správně spuštěnímsudo pm-hibernate v terminálu. Systém se pokusí o hibernaci. Pokud jste schopni systém znovu spustit, je více či méně bezpečné přidávat přepsání.

Chcete-li tak učinit, spusťte úpravy:

sudo nano /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla

Vyplňte jej takto:

[Re-enable hibernate by default]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.hibernate
ResultActive=yes

Nebo v 14.04 a později:

[Re-enable hibernate by default for login1]
 Identity=unix-user:*
 Action=org.freedesktop.login1.hibernate
 ResultActive=yes

[Re-enable hibernate for multiple users by default in logind]
 Identity=unix-user:*
 Action=org.freedesktop.login1.hibernate-multiple-sessions
 ResultActive=yes

Uložte stisknutím Ctrl - O poté zadat a poté ukončete nano stisknutím Ctrl X .

Restartování a hibernace jsou zpět!

Nebo spust'tekillall unity-panel-service, chcete-li pouze obnovit nabídku.

Někteří uživatelé budou muset spustitsudo update-grub, aby se v nabídce napájení dostala možnost hibernace. Někteří uživatelé se mohou také muset alespoň odhlásit a poté se přihlásit, aby se zobrazili v menu (vpravo nahoře).

    
odpověděl Dima 13.04.2017 14:24
45

Nejprve je třeba vyzkoušet, zda vaše zařízení podporuje hibernaci. Otestujte jej příkazem:

 sudo pm-hibernate
 # or for newer Ubuntus like 17.04
 sudo systemctl hibernate

Ubuntu 16.04 a vyšší

Pro povolení v rozhraní musíte spustitsudo nano /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla a vyplnit:

[Re-enable hibernate by default in upower]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.hibernate
ResultActive=yes

[Re-enable hibernate by default in logind]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.login1.hibernate;org.freedesktop.login1.hibernate-multiple-sessions
ResultActive=yes

Ubuntu 14.04 a 15.04

Chcete-li povolit v rozhraní, musíte pro Ubuntu 14.04 a 15.04 spustitsudo nano /etc/polkit-1/localauthority.conf.d/52-enable-hibernation.conf a vyplnit:

[Re-enable hibernate by default]
 Identity=unix-user:*
 Action=org.freedesktop.upower.hibernate
 ResultActive=yes

[Re-enable hibernate by default for login1]
 Identity=unix-user:*
 Action=org.freedesktop.login1.hibernate;org.freedesktop.login1.hibernate-multiple-sessions
 ResultActive=yes

Má několik stanzas, jelikož může mít více uživatelů (takže není závislý na více uživatelích nebo na vyšší úrovni jako manažer namísto přihlášení1)

: oficiální nejnovější dokumentace Odkaz

    
odpověděl morhook 23.06.2014 21:17
32

Navíc pro ty, kteří chtějí vypnout tlačítko pozastavení (z různých důvodů), postupujte analogicky ...

Zvolte libovolný název souboru, ale jedná se o verbose / convention:

sudoedit /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.disable-suspend.pkla

Vyplňte jej takto:

[Disable suspend by default]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.suspend
ResultActive=no

Ctrl + O , Zadat , Ctrl >

Není třeba restartovat, mělo by se odejít, jakmile se dostanete do vypínací nabídky.

    
odpověděl nacs 23.06.2012 02:56
14

Jedna věc:

Chcete-li přidat panel hibernace do panelu XFCE , musíte kliknout pravým tlačítkem myši na název (topright) a vybratproperties.

Poté se objeví obrazovka:

Ujistěte se, že jste zkontrolovali spánku jako já.

    
odpověděl mreq 01.04.2013 10:04
14

Nejprve doporučuji vyzkoušet, zda váš laptop podporuje hibernaci, protože důvodem, proč je hibernace ve výchozím nastavení vypnutá, je, že někdy má na některých počítačích fatální výsledky. Otestujte svůj stroj pomocí

Ctrl + Alt + T a potomsudo pm-hibernate

Zařízení by mělo být spánkováno. Po zapnutí režimu hibernace buďte spuštěni a pozorujte, zda se porucha nebo zda funguje normálně. Pokud po hibernaci zaznamenáte nějaké abnormality, doporučuji, abyste nepokračovali v následujícím postupu. Pokud však funguje dobře, pokračujte v aktivování hibernace pomocí

sudo gedit /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla

Upravte otevřený soubor a přidejte tyto řádky:

[Re-enable hibernation]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.hibernate
ResultActive=yes

Poté restartujte zařízení a po přihlášení byste měli vidět možnost hibernace v pravém horním rohu nastavení.

    
odpověděl kelvinelove 10.10.2013 16:13
6

Pokud odpověď s/etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla nefunguje jako v mém případě, nezapomeňte soubor smazat podle:

sudo rm /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla

A zkuste použít TuxOnIce .

Nejprve se ujistěte, že máte dostatek výměny. Měla by být stejná nebo větší jako velikost paměti RAM. Použijte příkaz

free

pravidlo Swap > Mem. Pokud tomu tak není, zvětšete velikost swapu. Potom nainstalujte TuxOnIce pomocí

sudo add-apt-repository ppa:tuxonice/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install tuxonice-userui linux-generic-tuxonice linux-headers-generic-tuxonice

Pak se můžete pokusit provést zkoušku hibernace:

sudo pm-hibernate

Nezapomeňte si uložit svou práci dříve, než to uděláte.

Pokud je vše v pořádku, počítač se vypne. Po zapnutí získáte pracovní plochu ve stavu, který jste nechali v režimu hibernace.

    
odpověděl Dee 10.10.2013 15:49
5

Povolení režimu hibernace pomocí skriptu

Převedl jsem nad odpovědi na skriptybash. Díky tomu je instalace na více strojích méně únavná.

Skriptenable-hibernate:

#!/bin/bash
#http://askubuntu.com/a/94963/164341
cat << '_EOF_' |sudo tee /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla
[Enable Hibernate]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.hibernate
ResultActive=yes
_EOF_
clear
echo
echo 'Hibernate enabled.'
echo

Skriptdisable-suspend:

#!/bin/bash
#http://askubuntu.com/a/154821/164341
cat << '_EOF_' |sudo tee /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.disable-suspend.pkla
[Disable suspend by default]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.suspend
ResultActive=no
_EOF_
clear
echo
echo 'Suspend disabled.'
echo

Poznámka: Nezapomeňte nachmod +x obou skriptů, abyste je mohli spustit.

    
odpověděl Serge Stroobandt 18.02.2014 16:27
4

Jednoduchý příkaz, který dělá přesně stejnou věc jako přijatá odpověď kromě neinteraktivně:

cat <<EOF | sudo tee /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla
[Re-enable hibernate by default]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.hibernate
ResultActive=yes
EOF
    
odpověděl kiri 24.10.2013 05:52
2

V 12.04 jsem v nabídce indikátorů úspěšně aktivoval režim hibernace a spánkoval. Ale přesto jsem se nepodařilo úspěšně obnovit hibernaci. Pro odstranění tohoto problému jsem postupoval takto:

Povolit režim Hibernate v 12.04

Chcete-li povolit režim Hibernate, jsem následoval tuto odpověď od společnosti Dima.

Po povolení hibernace jsem mohl hibernaci. Problém je však, že se mi nepodařilo úspěšně obnovit režim hibernace. Kdykoli spustím svůj počítač z hibernace, zavádí se jako normální boot. Takže jsem musel udělat tyto věci, abych mohl pokračovat v režimu hibernace.

Opravy, které lze obnovit z hibernace

Existuje dva způsoby, jak to vyřešit.

1. Úprava souboru/etc/initramfs-tools/conf.d/resume

 1. Nejprve získáte UUID oddílů swap.

   sudo blkid | grep swap
  

  Výsledkem bude řádek podobný tomuto:

  /dev/sda12: UUID="a14f3380-810e-49a7-b42e-72169e66c432" TYPE="swap"
  

  Vlastní řádek se s tím neodpovídá. Zkopírujte hodnotu UUID mezi"..." double quote.

 2. Otevřete soubor obnovení

  gksudo gedit /etc/initramfs-tools/conf.d/resume
  

  A v tomto souboru přidejte řádek jako tento

  RESUME=UUID=a14f3380-810e-49a7-b42e-72169e66c432
  

  Nezapomeňte nahradit skutečnou hodnotu UUID, kterou získáte od kroku 1. Uložte soubor a ukončete gedit

 3. Pak v terminálu spusťte tento příkaz

  sudo update-initramfs -u
  

Nyní budete moci pokračovat v režimu hibernace

2. Úprava souboru/etc/default/grub.

 1. Otevřete terminál a spusťte příkaz níže a otevřete jej

  gksudo gedit / etc / default / grub

 2. Bude zde řada jakoGRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" . Upravte řádek pro vloženíRESUME=UUID=<your-uuid-value-here> za slovosplash.

  Například v mém případě vypadá řádka po úpravách

   GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash resume=UUID=a14f3380-810e-49a7-b42e-72169e66c432" 
  

  Ujistěte se, že jste použili hodnotu UUID, kterou získáte z příkazusudo blkid | grep swap.

 3. Pak proveďte tento příkaz

   sudo update-grub
  

Také vám umožní úspěšné obnovení režimu hibernace.

Testováno na dvou instalacích Ubuntu, oba pracovaly

    
odpověděl Anwar 19.09.2012 12:51
0

Mám na svém notebooku Ubuntu Gnome 17.04 amd64. Pro spuštění hibernace jsem provedl následující:

$sudo apt-get install hibernate ( zdroj )

Nainstalovali jste takélibx86-1 uswsusp vbetool

Pak jsem mohl úspěšně spánkovat ssudo systemctl hibernate. V mé cestě není žádný spustitelný souborpm-hibernate.

$sudo nano /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla

Vloženo: ( zdroj )

[Re-enable hibernate by default in upower]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.hibernate
ResultActive=yes

[Re-enable hibernate by default in logind]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.login1.hibernate;org.freedesktop.login1.handle-hibernate-key;org.freedesktop.login1;org.freedesktop.login1.hibernate-multiple-sessions;org.freedesktop.login1.hibernate-ignore-inhibit
ResultActive=yes

Nainstaloval Odkaz

    
odpověděl ominug 29.04.2017 22:21