"Nelze najít balíček" při pokusu o instalaci balíčků s APT

154

Když se pokouším nainstalovat libovolný balíček příkazovým řádkem, dostanu chybu.

$ sudo apt-get install <package>
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
E: Unable to locate package <package>

Může mi někdo pomoci?

    
dané CodeGeeky 17.11.2013 21:50

5 odpovědí

114

Nejprve zkontrolujte, zda balíček skutečně existuje:

 1. Přejít do packages.ubuntu.com s webovým prohlížečem.
 2. Přejděte dolů do adresáře "Vyhledat adresáře balíčků"
 3. Do pole "Klíčové slovo" zadejte balíček, který se pokoušíte nainstalovat.

  Povolit "Zobrazit pouze přesné shody:"

  Změňte "Distribuce", na kterou verzi Ubuntu používáte.

    

Pokud jsou žádné výsledky , balíček, který hledáte, neexistuje a další kroky nebudou fungovat. Může vyžadovat PPA třetí strany nebo alternativní způsob instalace.

Pokud nalezli , balíček existuje a můžete pokračovat v těchto krocích:

 1. Otevřete Zdroje softwaru (nebo Software a aktualizace v 13.04 a více) vyhledáním v pomlčce.
 2. Otevřete kartu "Ubuntu Software".
 3. Ujistěte se, že první 4 zaškrtávací políčka na této kartě jsou povoleny:

 4. Aktualizujte seznamy balíčků a poté zkontrolujte pomocí těchto příkazů:

  sudo apt-get update
  sudo apt-get install <TEST_PACKAGE>
  
odpověděl kiri 17.11.2013 22:01
53

Existuje mnoho otázky k tomuto tématu. Zde vám poskytnu základní / obecnou odpověď.

Pokudapt-get install nemůže najít balíček, balíček, který chcete nainstalovat, nebyl nalezen v uložených úložištích (v/etc/apt/sources.list a pod/etc/apt/sources.list.d/).

Následující (obecný) postup pomáhá vyřešit tento problém:

 1. Ujistěte se, že jste povolili repozitáře Ubuntu:

  Chcete-li povolit všechny úložiště (main,universe,restricted,multiverse), použijte následující příkazy:

  sudo add-apt-repository main
  sudo add-apt-repository universe
  sudo add-apt-repository restricted
  sudo add-apt-repository multiverse
  

  Další informace naleznete v nápovědě .

 2. Pro nalezení PPA pro další balíčky:

 3. Přidat PPA (podle příkazového řádku) :

  Použijte tento příkaz:

  sudo add-apt-repository ppa:<repository-name>
  

  Další informace naleznete v pomoci komunity Ubuntu .

 4. Nezapomeňte aktualizovat (uvědomte si své změny):

  Je nutné tento příkaz spustit po změně libovolných repositářů:

  sudo apt-get update
  

  Volba nejlepšího stahovacího serveru může pomoci urychlit aktualizaci.

 5. Konečně nainstalujte balíček:

  sudo apt-get install <package>
  

  Přečtěte si správu balíčků pomocí příkazové řádky .

  Doplňkový tip / : pomocí názvuapt-cache search <package-name> najdete správný název balíčku (tj. název v úložišti).

Poznámka : Pokud balíček není v repozitáři k dispozici, musíte počkat, dokud nebude k dispozici (v případě nových / aktualizovaných verzí) nebo použít jiné instalační procesy nežapt-get např kompilace ze zdroje, stahování spustitelného binárního souboru atd.

    
odpověděl Pandya 10.06.2014 15:58
7

xbmc je k dispozici pouze v adresáři repozitář vesmíru , teprve od Ubuntu 12.04 (přesné). Pokud máte starší verzi Ubuntu, budete potřebovat upgradovat nebo získat xbmc z jiného místa.

Pokud máte Ubuntu 12.04, ujistěte se, že jste zapnuli repozitář vesmíru . Můžete vidět, jaké úložiště jste povolili v souboru/etc/apt/sources.list (a v souborech v adresáři/etc/apt/sources.list.d). Zkontrolujte, zda tento soubor obsahuje řádek jako

deb http://al.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise universe

nebo

deb http://zw.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise main restricted universe multiverse

Pokud najdete pouze řádek jako

deb http://mn.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise main restricted

a žádný řádek suniverse, na konci tohoto řádku přidáuniverse nebo samostatný řádek sprecise universe, jak je znázorněno výše.

Pokud potřebujete upravit/etc/apt/sources.list, spusťtesudo apt-get update poté, zkuste znovu nainstalovat. Pokud balíček ještě není nalezen, zadejte celý obsah/etc/apt/sources.list a výstupsudo apt-get update.

    
odpověděl Gilles 02.07.2012 22:10
4

V případě, že se pokusil nainstalovat soubor:

sudo apt-get install libstdc++.so.6

místo balíčku. Zobrazí se chybová zpráva:

E: Unable to locate package libstdc++.so.6
E: Couldn't find any package by regex 'libstdc++.so.6'

protože jste se pokusili nainstalovat souborlibstdc++.so.6, který nelze nainstalovat, protože je umístěn v balíčku Debian.

Pro vyhledání balíku, který tento soubor obsahuje, můžete použítapt-file. Chcete-li jej nainstalovat, zadejte:

sudo apt-get install apt-file

Potom musíte index aktualizovat.

sudo apt-file update

Poté můžete vyhledat balíček, který obsahuje souborlibstdc++.so.6:

sudo apt-file find libstdc++.so.6

Pak najdete spoustu balíků, které obsahují hledaný soubor. V tomto příkladu vložím pouze jeden výsledek vyhledávání:

libstdc++6: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6

Pak můžete nainstalovat potřebný balíčeklibstdc++6:

sudo apt-get install libstdc++6
    
odpověděl BuZZ-dEE 23.01.2014 23:02
3

Jsem novým uživatelem Ubuntu, ale píšu to, protože jsem objevil několik řešení, abych se vyhnul chybám "Nemohu najít balíček". Existují tři okolnosti, kdy může dojít k šoku.

 1. Po instalaci softwaru Ubuntu, pokud jej neaktualizujete, a poté po upgradu, může dojít k tomuto problému.
 2. Pokud se v budoucnu objeví spousta aktualizací softwaru, ujistěte se, že všechny důležité bezpečnostní aktualizace / doporučené aktualizace jsou vypnuty zadáním Správce aktualizace "stisknutím Alt + F2 .
 3. Problém č. 1 a 2 se mohou stát i po aktualizaci nebo vymazání všech aktualizací. Ale věčné řešení je: Zkuste body 1 & 2, pak zadejtesudo apt-get killmanager, pokud nefunguje žádný problém, pokračujte zadánímsudo apt-get update, pak zadejtesudo apt-get upgrade.

Nyní byste měli mít možnost nainstalovat libovolný software pomocí terminálu.

    
odpověděl Shaan Sundar 25.12.2012 14:31